KONTAKT:

tbswalcz@tbswalcz.pl

504 100 155 awarie po godzinach otwarcia biura
517 275 703

67 258-50-53/54 - centrala / fax

   67 258 35 -54

Numery Wewnętrzne 10 Sekretariat Grażyna Wysocka
tbswalcz@tbswalcz.pl
11 Prezes Zarządu Marek Pawłowski
509 584 369
12 Główny księgowy Agnieszka Kozakowska
a.kozakowska@tbswalcz.pl
13 Z-ca Głównego Księgowego Teresa Chałupnik
t.chalupnik@tbswalcz.pl
14 Księgowość-czynsze, windykacja Krystyna Hertel
k.hertel@tbswalcz.pl
Joanna Kamińska
j.kaminska@tbswalcz.pl
15 Kierownik Pionu technicznego Grzegorz Kowalczyk
509 584 310
g.kowalczyk@tbswalcz.pl
16 Inwestycje, remonty i eksploatacja nieruchomości, rozliczanie różnic wody Mariola Łaszewska
m.laszewska@tbswalcz.pl
17 Pogotowie techniczne  
18 Wspólnoty Mieszkaniowe Daniela Dudzicz
d.dudzicz@tbswalcz.pl
Jerzy Florczak
j.florczak@tbswalcz.pl

19
Wspólnoty Mieszkaniowe Józef Grzelak
j.grzelak@tbswalcz.pl
Grażyna Kaczmarek
g.kaczmarek@tbswalcz.pl
20 Księgowość - Wspólnoty mieszkaniowe Małgorzata Szulga
m.szulga@tbswalcz.pl
21 Księgowość - rachunkowość Katarzyna Kogut
k.kogut@tbswalcz.pl
22 Księgowość - rachunkowość Regina Chmielewska r.chmielewska@tbswalcz.pl
26 Zasoby Komunalne i Własne Ireneusz Karol
i.karol@tbswalcz.pl
27 Zasoby Komunalne i Własne Zbigniew Felskowski
z.felskowski@tbswalcz.pl
27 Nadzory Jan Gacki
j.gacki@tbswalcz.pl
29 Księgowość - lokale użytkowe Agnieszka Łukawska
a.lukawska@tbswalcz.pl

WYKAZ  TELEFONÓW  AWARYJNYCH

Usługi branży ogólnobudowlanej
KONTAKT TELEFONICZNY
Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Borejszo
ul. Połczyńska 12
78-600 Wałcz
660 305 553
Usługi branży sanitarnej

HYDROGAZ s.c.
Sławomir Zając, Wiesław Radecki
ul. Kolejowa 15
78-600 Wałcz

604 804 101
67-387-53-09
Usługi branży elektrycznej i domofonowej  
 " DOMAL" Zakład Usługowo - Handlowy Emil Kwiatkowski
78 - 600 Wałcz
604 422 757