Organy Spółki

Zgromadzenie wspólników Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz
Rada Nadzorcza Małgorzata Kaszuba Przewodnicząca
Maciej Szymczak  Sekretarz
Krystyna Narkiewicz  
Zarząd jednoosobowy Marek Pawłowski Prezes Zarządu