Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i  ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: