Status prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu zostało powołane Aktem Notarialnym Rep. "A" Nr 1646 na rok 1999 na podstawie Uchwały Nr II/sXXXVI/282/98 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 6 kwietnia 1998 r.  zmienionej Uchwałą Nr III/sV/48/99 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29 stycznia 1999 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. Nr 133 poz. 654 z późniejszymi zmianami ) i przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy ( Dz.U. Nr 57 poz. 502 z późniejszymi zmianami).