03-11-2017

W dziale "Przetargi - inne" zamieszczono:

  • zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu remontowego i dokumentacji projektowo-kosztowej dla przedsięwzięcia remontowego budynku wielordzinnego numer 9 przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu.

więcej

31-10-2017

W dziale "Planowana budowa mieszkań na wynajem" zamieszczono:

  • informcję o rozpoczętych czynnościach umożliwiających zrealizowanie około 60 mieszkań na wynajem,
  • decyzję o warunkach zabudowy

więcej

26-10-2017

W dziale "Przetargi - inne" zamieszczono:

  • zaproszenie do złożenia oferty - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży: wod. –kan., gazowymi, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

więcej

24-10-2017

W dziale "Przetargi - roboty budowlane" zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na:

  • opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu, przebudowę kominów, remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 41 w Wałczu.

więcej

18-10-2017

W dziale "Przetargi - inne" zamieszczono:

  • zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok.

więcej