Archiwum - Planowana budowa

Tytuł Data publikacji Data przeniesienia
do archiwum
Pliki do pobrania
Koncepcja z dnia 14.03.2018r. zatwierdzona jako element przygotowania do opracowania projektu technicznego. 15-03-2018 28-08-2018 koncepcja
Parter format A2
Powtarzalna format A2
Garaż
Przekój a-a
Przekój b-b
PZT-kolor format A2
wizualizacja 1
wizualizacja 2
wizualizacja 3
wizualizacja 4
Propozycja koncepcji mieszkań 14-02-2018 28-08-2018 koncepcja opis
RYS.1 Parter
RYS.2 Powtarzalna
Garaż
Zagospodarowanie terenu
wizualizacja 1
wizualizacja 2
wizualizacja 3
wizualizacja 4
Składanie uwag
Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto 15-01-2018 28-08-2018 Dokumentacja przetargowa
Informacja o rozpoczętych czynnościach umożliwiających zrealizowanie około 60 mieszkań na wynajem. 31-10-2017 28-08-2018 otwórz
Decyzja o warunkach zabudowy 28-03-2018 28-08-2018 zmiana decyzji o warunkach zabudowy
31-10-2017 otwórz