Archiwum - Przetargi - Roboty budowlane

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż drzwi wejściowych na klatkę schodową przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74B w Wałczu
Termin złożenia oferty:
23.06.2020r. godz. 11:00
Data publikacji:
05-06-2020
Data przeniesienia:
06-07-2020
Jan Gacki 26-06-2020:
1.wynik postepowania
05-06-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Uprzątnięcie terenu przy ul. Południowej 94 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
18.06.2020r. godz. 11:00
Data publikacji:
05-06-2020
Data przeniesienia:
06-07-2020
Jan Gacki 19-06-2020:
1.Wybór oferty
05-06-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, mapa orientacyjna, załączniki : oferta cenowa, Umowa wzór.
2.Zdjęcia
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz i TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz Świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu
Termin złożenia oferty:
09.06.2020 r. godz.9:00.
Data publikacji:
27-05-2020
Data przeniesienia:
26-06-2020
Jan Gacki 10-06-2020:
1. Wybór oferty
27-05-2020:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż drzwi wejściowych na klatkę schodową przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74B w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.06.2020r. godz. 11:00
Data publikacji:
21-05-2020
Data przeniesienia:
26-06-2020
Jan Gacki 05-06-2020:
1.wynik -anulowanie
21-05-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Nasadzenie drzew na działkach nr 5218 przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu..
Termin złożenia oferty:
01.06.2020r. godz. 9:00
Data publikacji:
19-05-2020
Data przeniesienia:
26-06-2020
Jan Gacki 03-06-2020:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
19-05-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu z przemurowaniem kominów przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
16.04.2020r. godz. 12:00
Data publikacji:
12-03-2020
Data przeniesienia:
04-05-2020
Jan Gacki 17-04-2020:
1.Wybór oferty
12-03-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu elewacji frontowej i bramy przejazdowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
23.03.2020r. godz.10:00
Data publikacji:
09-03-2020
Data przeniesienia:
27-03-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
25-03-2020:
1.Unieważnienie
09-03-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty -załącznik 1
3.Załącznik nr 2
4.Projekt budowlany
5.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
6.Pismo GDDKiA– w sprawie zajęcia chodnika od strony ulicy,
7.Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
8.Przedmiary robót
Zaproszenie do złożenia oferty. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu z przemurowaniem kominami przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
09.03.2020r. godz. 09:00
Data publikacji:
28-02-2020
Data przeniesienia:
23-03-2020
Jan Gacki 09-03-2020:
1.unieważnienie
28-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż 24 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz
Termin złożenia oferty:
17.03.2020r. godz. 11:00
Data publikacji:
27-02-2020
Data przeniesienia:
23-03-2020
Jan Gacki 18-03-2020:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
27-02-2020:
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2.Umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu elewacji frontowej i bramy przejazdowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
02.03.2020r. godz.10:00
Data publikacji:
14-02-2020
Data przeniesienia:
23-03-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
05-03-2020:
1.Protokół z braku ofert
14-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty -załącznik 1
3.Załącznik nr 2
4.Projekt budowlany
5.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
6.Pismo GDDKiA– w sprawie zajęcia chodnika od strony ulicy,
7.Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
8.Przedmiary robót :
a)Przedmiar 1 -remont elewacji frontowej,
b)Przedmiar 2 -remont ścian bramy przejazdowej,
c)Przedmiar 3 -remont sufitu w bramie przejazdowej,
d)Przedmiar 4 -remont posadzki w bramie przejazdowej,
e)Przedmiar 5 -remont instalacji elektrycznej w bramie przejazdowej,
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu
Termin złożenia oferty:
06.03.2020r. godz.10:00
Data publikacji:
14-02-2020
Data przeniesienia:
23-03-2020

Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
09-03-2020:
1.zawiadomienie o wyborze oferty na przeglady elektryczne
14-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Wykaz Wspólnot SW- 1 -załącznik nr 1
3.Wykaz Wspólnot SW- 2 – załącznik nr 2
4.Druk oferty – załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie przedsięwzięcia remontowego i termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
20.01.2020r. godz.10:00
Data publikacji:
20-12-2019
Data przeniesienia:
23-03-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
21-02-2020:
1.Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
20-12-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Projekt Budowlany
3.STWiOR
4.Zgoda GDDKiA i projekt na czasowe zajęcie chodnika od strony ul. Kilińszczaków
5.Zgoda UM i projekt na czasowe zajęcia chodnika od strony ul. Wąskiej
6.opinia konserwatora z 3 rysunkami
7.Str 27 z audytu remontowego
8.Przedmiar robót
9.Druk oferty – załącznik nr 1
10.Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
16.12.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
29-11-2019
Data przeniesienia:
23-03-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
21-02-2020:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty
29-11-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Podgórnej 30 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości należących do Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Podgórnej 30 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
11.02.2020r. godz. 11:00
Data publikacji:
04.02.2020
Data przeniesienia:
21-02-2020
Alicja Starosta 14-02-2020:
1.wybór oferty
04-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty+Oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie instalacji domofonowej do pięciu lokali mieszkalnych przy Pl. Wolności 7 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
12.02.2020 r. godz. 10:00
Data publikacji:
04-02-2020
Data przeniesienia:
21-02-2020
Jan Gacki 14-02-2020:
1.Unieważnienie
04-02-2020:
1.Zaproszenie i oferta cenowa.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwóch rur żaroodpornych w kanałach kominowych na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 57 w Wałczu..
Termin złożenia oferty:
04.02.2020r. godz. 9:00
Data publikacji:
24-01-2020
Data przeniesienia:
21-02-2020
Jan Gacki 07-02-2020:
1.wybór oferty
24-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie audytu energytycznego dla nieruchomości przy ul. Kościuszkowców 4 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
11.02.2020r. godz. 10:00
Data publikacji:
23-01-2020
Data przeniesienia:
21-02-2020
Jan Gacki 14-02-2020:
1.Wybór ofert
23-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa..
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwóch rur żaroodpornych w kanałach kominowych na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu. (od poziomu parteru).
Termin złożenia oferty:
24.01.2020r. godz. 9:00
Data publikacji:
10-01-2020
Data przeniesienia:
21-02-2020
Jan Gacki 28-01-2020:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
10-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, informacja kominiarska, wzór umowy
2. Informacja RZZUK
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych.
Termin złożenia oferty:
19.12.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
11-12-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 20-12-2019:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
11-12-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH: KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W KTÓRYCH ZARZĄD SPRAWUJE TBS Sp. z o.o. w WAŁCZU W RAMACH ZLECEŃ STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Termin złożenia oferty:
17.12.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
05-12-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 24-12-2019:
1.Zawiadomienie wybórze oferty najkorzystniejszej
05-12-2019:
1.SIWZ i oferta cenowa, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie przedsięwzięcia remontowego i termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
16.12.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
29-11-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
20-12-2019:
1.Unieważnienie postępowania
29-11-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Projekt Budowlany
3. STWiOR
4.Zgoda GDDKiA i projekt na czasowe zajęcie chodnika od strony ul. Kilińszczaków
5.Zgoda UM i projekt na czasowe zajęcia chodnika od strony ul. Wąskiej
6. opinia konserwatora z 3 rysunkami
7. Str 27 z audytu remontowego
8.Przedmiar robót
9.Druk oferty – załącznik nr 1
10.Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty:
03.12.2019r. godz. 09:00
Data publikacji:
14-11-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 03-12-2019:
1.Zawiadomienie wybórze oferty najkorzystniejszej
14-11-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od budynku do sieci miejskiej, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic,
Termin złożenia oferty:
04.12.2019r. godz. 09:00
Data publikacji:
15-11-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 05-12-2019:
1.Zawiadomienie wybórze oferty najkorzystniejszej
15-11-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1, 3, 5 i 7 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
23.10.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
08-10-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 03-12-2019:
1.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
08-10-2019:
1.SIWZ z ofertą cenową, załącznikami uzupełniającymi, wzorem umowy.
2.Dokumentacja budowlana:
K. B. Domańskiego 1,
K. B. Domańskiego 3,
K. B. Domańskiego 5,
K. B. Domańskiego 7,
3.Zalecenia do zastosowania przy wykonaniu i wycenie
4.Ogłoszenie o zamówieniu
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
24.10.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
08-10-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Jan Gacki 03-12-2019:
1.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
08-10-2019:
1. SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające w tym wzór umowy.
2. Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul. :
a) Gen. L. Okulickiego 8,
b) M. Konopnickiej 1.
3. Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :
a) Gen. L. Okulickiego 8,
b) M. Konopnickiej 1,
c) wykonanie ogrodzenia na wzór istniejącego.
4. Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.
5.Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości na na Os. Moje Marzenie 8 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie czyszczenia elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości na Os. Moje Marzenie 8 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
14.10.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
04-10-2019
Data przeniesienia:
13-01-2020
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
04-10-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Zdjecia
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Odgruzowanie i odkawczenie przewodów kominowych wg potrzeb.
Termin złożenia oferty:
16.10.2019r. godz. 13:00
Data publikacji:
01-10-2019
Data przeniesienia:
04-11-2019
Jan Gacki 21-10-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze
01-10-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1, 3, 5 i 7 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
25.09.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
06-09-2019
Data przeniesienia:
04-11-2019
Jan Gacki 07-10-2019:
1.Unieważnienie postępowania
06-09-2019:
1.SIWZ z ofertą cenową, załącznikami uzupełniającymi, wzorem umowy.
2.Dokumentacja budowlana
K. B. Domańskiego 1,
K. B. Domańskiego 3,
K. B. Domańskiego 5,
K. B. Domańskiego 7,
3.Zalecenia do zastosowania przy wykonaniu i wycenie.
4.Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do złożenia oferty do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego, ogrodzenia, uporządkowanie terenu w Wałczu przy ul. Miła 1
Termin złożenia oferty:
17.09.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
29-08-2019
Data przeniesienia:
23-09-2019
Jan Gacki 18-09-2019:
1.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2.wykaz ofert
29-08-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, załączniki : oferta cenowa, Umowa wzór.
2.Projekt organizacji ruchu, Projekt rozbiórki, PZT Miła
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, rozbiórka budynku gospodarczego tz. starej „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
14.08.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
23-07-2019
Data przeniesienia:
23-09-2019
Jan Gacki 03-09-2019:
1.Unieważnienie postępowania
23-07-2019:
1.SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające w tym wzór umowy.
2.Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul. :
a)Gen. L. Okulickiego 8,
b)M. Konopnickiej 1,
c)rozbiórka „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia.
3.Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :
a)Gen. L. Okulickiego 8,
b)M. Konopnickiej 1,
c)rozbiórka „Kuźni”,.
4Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.
5.ogłoszenie nr 546081
Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV 15 szt. oraz drzwi wejściowych do budynku przy ul. Południowej 94 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
20.08.2019r. godz. 11:00
Data publikacji:
30-07-2019
Data przeniesienia:
06-09-2019
Jan Gacki 21-08-2019:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
30-07-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont z malowaniem sześciu klatek schodowych i wiatrołapów w budynku wielomieszkaniowym numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont z malowaniem sześciu klatek schodowych i wiatrołapów w budynku wielomieszkaniowym numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00
Data publikacji:
22-07-2019
Data przeniesienia:
29-08-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
13-08-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik 1 – druk FORMULARZ OFERTOWY
3.Załącznik 2 - zdjęcie
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Młynarska 2 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
07.08.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
22-07-2019
Data przeniesienia:
19-08-2019
Jan Gacki
Zbigniew Felskowski
08-08-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2.Wykaz ofert
25-07-2019:
1.Odpowiedź na zapytanie oferenta
22-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214, jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
24.07.2019r. godz. 10:30
Data publikacji:
28-06-2019
Data przeniesienia:
19-08-2019
Monika Rudnicka
Jan Gacki
01-08-2019:
1.Zawiadomienie
24-07-2019:
1.Informacja z otwarcia ofert
2019-07-16:
1.Pytania i odpowiedzi
2019-07-02:
1.Pytania i odpowiedzi
2019-06-28:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.SIWZ i załączniki
3.Dokumentacja budowlana.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont, docieplenie i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 9 przy ulicy Bankowej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont, docieplenie i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 10 lipca 2019 roku do godziny 12:00
Data publikacji:
17-06-2019
Data przeniesienia:
24-07-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
11-07-2019:
1.Unieważnienie postępowania
17-06-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 17 lipca 2019 roku do godziny 14:30
Data publikacji:
17-06-2019
Data przeniesienia:
24-07-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Unieważnie nie postępowania
17-06-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. druk FORMULARZ OFERTOWY
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczu. Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
31.05.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
14-05-2019
Data przeniesienia:
24-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
02-07-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze
14-05-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Projekt budowlany
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4.Przedmiar robót
5.Kosztorys slepy
6.Druk oferty załącznik nr 1
7.Wykaz prac podobnych - załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
31-05-2019
Data przeniesienia:
01-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-06-2019:
1. Protokół z braku ofert
31-05-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
31-05-2019
Data przeniesienia:
01-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-06-2019:
1. Protokół z braku ofert
31-05-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
31-05-2019
Data przeniesienia:
01-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-06-2019:
1. Protokół z braku ofert
31-05-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
31-05-2019
Data przeniesienia:
01-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-06-2019:
1. Protokół z braku ofert
31-05-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
31-05-2019
Data przeniesienia:
01-07-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-06-2019:
1. Protokół z braku ofert
31-05-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 05 czerwca 2019 roku do godziny 14:30
Data publikacji:
17-05-2019
Data przeniesienia:
17-06-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
10-06-2019:
1.Unieważnienie postępowania
17-05-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont, docieplenie i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 9 przy ulicy Bankowej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont, docieplenie i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
31.05.2019 godz.12:00
Data publikacji:
10-05-2019
Data przeniesienia:
17-06-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
10-06-2019:
1.Unieważnienie postępowania
10-05-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załączniki
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, rozbiórka budynku gospodarczego tz. starej „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
27.05.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
10-05-2019
Data przeniesienia:
17-06-2019
Jan Gacki 04-06-2019:
1.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10-05-2019:
1.SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające w tym wzór umowy.
2.Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul.
a) Gen. L. Okulickiego 8,
b) M. Konopnickiej 1,
c) rozbiórka „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia.
3.Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :
a). Gen. L. Okulickiego 8
b). M. Konopnickiej 1,
c)rozbiórka „Kuźni”,.
4.Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.
5.ogłoszenie nr 546081
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach TBS sp. z o.o. w Wałczu i Gminy Miejskiej Wałcz.
Termin złożenia oferty:
23.05.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
08-05-2019
Data przeniesienia:
17-06-2019
Jan Gacki 27-05-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
08-05-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.04.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
26-03-2019
Data przeniesienia:
30-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
16-04-2019:
1.protokół braku ofert
26-03-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Gmina Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
27.03.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
12-03-2019
Data przeniesienia:
16-04-2019
Monika Rudnicka 05-04-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
14-03-2019:
1.Kilińszczaków 23-IIpost_zal4_wzór_umowy-ZMIANA
2.Odpowiedź na pytania 14.03.2019r
3.SIWZ_Kilińszczaków 23_ZMIANA.pdf
4.zmiana ogłoszenia - Kilińszczaków - 2 post - TBS
5.Zmiana SIWZ - Kilińszczaków-2 - z 14.03.2019r.pdf
12-03-2019:
1.SIWZ.
2.Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ
3.Załączniki do SIWZ.
4.ogłoszenie_Kilińszczaków_2post
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
25.03.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
06-03-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-03-2019:
1.protokół z braku ofert - 1go Maja 34-36
06-03-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 4 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana okien na klatce schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 4 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.03.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
26-02-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
15-03-2019:
1.Zawiadomienie
26-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.03.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
14-02-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
12-03-2019:
1.Zawiadomienie
14-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy FlorczakJerzy Florczak
21-03-2019:
1.zawiadomienie o wyborze oferty
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Ekspertyza techniczna
3.Audyt remontowy
4.Mapa sytuacyjna
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
06.03.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
19-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Monika Rudnicka 08-03-2019:
1.informacja z otwarcia ofert - TBS kilińszczaków
2.zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
21-02-2019:
1.Zmiana SIWZ z 20.02.2019r
2.SIWZ po korekcie
19-02-2019:
1.SIWZ.
2.Załączniki do SIWZ
3.Dokumentacja projektowa i załączniki do SIWZ
4.Ogłoszenie nr 515515-N-2019
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu

2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla :
1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
22.02.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
05-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-02-2019:
1.protokół z braku ofert
05-02-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu 2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla : 1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.02.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
04-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
27-02-2019:
1.Zdob. 14 - zawiadomienie o unieważnieniu
2.Zdob. 10 - zawiadomienie o unieważnieniu
04-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-02-2019:
1.zawiadomienie
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Audyt remontowy
3.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
18.01.2019 r. godz.10:00
Data publikacji:
21-12-2018
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
01-03-2019:
1.Zawiadomienie
21-12-2018:
1.zaproszenie do złożenia oferty + druk oferty + przedmiar robót + mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwupłaszczowej ocieplanej rury kwasoodpornej do gazowego podgrzewacza wody na zewnętrznej ścianie budynku (od parteru ponad dach) przy ul. Orla 9 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
30.01.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
24-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-2019
Jan Gacki 30-01-2019:
1.Zawiadomienie
24-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, opina kominiarska, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Robotniczej 13 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
29.01.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-201
Jan Gacki 29-01-2019:
1.Zawiadomienie
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy..
Zaproszenie do złożenia ofert nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 10 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 14 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 20 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 28-30 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 62-64 w Wałczu

reprezentowane przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych

1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 10 w Wałczu

2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 14 w Wałczu

3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 20 w Wałczu

4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 28-30 w Wałczu

5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 62-64 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.01.2019 r. godz.10:00
Data publikacji:
10-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
01-02-2019:
1.Zawiadomienie
10-01-2019:
1. zaproszenia do złożenia ofert + druki ofert
„Postępowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branżach Ogólnobudowlanej, Sanitarnej , Instalacji c.o., c.w., gazowej, wodno – kanalizacyjnej w zasobach: Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od dnia zawarcia umowy . do 31.12.2019 r.
Termin złożenia oferty:
08.01.2019r. godz. 12:00
Data publikacji:
11-12-2018
Data przeniesienia:
29-01-2019
Jan Gacki 17-01-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty
11-12-2018:
1.SOWZ, oferta cenowa, umowa wzór
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
Data publikacji:
12-07-2018
Data przeniesienia:
29-01-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami
Zaproszenie do złożenia na realizację zamówienia do 30.000,00 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
Termin złożenia oferty:
12.12.2018r. godz. 13:00
Data publikacji:
27-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1.Zawiadomienie
27-11-2018
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór umowy podstawowej.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.12.2018 r. godz.10:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
21-12-2018:
1.Protokół
21-11-2018:
1.zaproszenie do złożenia oferty
2.druk oferty
3.przedmiar robót
4.mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Orlej 28 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.12.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1. Zawiadomienie
21-11-2018
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy
„Postępowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacji w zasobach Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 12:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 11-12-2018:
1.Zawiadomienie
21-11-2018:
1.SOWZ, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty:
06.12.2018r. godz. 09:00
Data publikacji:
19-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 11-12-2018:
1.Zawiadomienie
19-11-2018:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy..
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
19-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1.Zawiadomienie.
19-11-2018
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, PL. WOLNOŚCI 1, 78 – 600 WAŁCZ reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na rozbiórce nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sądowej 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.11.2018r. godz.9:00
Data publikacji:
31-10-2018
Data przeniesienia:
11-12-2018
Jan Gacki 19-11-2018:
1.Zawiadomienie o wyborze
31-10-2018:
1.SIWZ
2.Zał. nr 1 – oferta
3.Zał. nr 2 – oświadczenie
4.Zał. nr 3 – umowa
5.Zał. nr 4 - projekt rozbiórki
6.Decyzja
7.obmiar
Postepowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4. Ust. 8 ustawy Prawo Zamówien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. Zm.) Gmina Miejska Walcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Rozbiórka budynków mieszkalnych na nieruchomosciach zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23 i 25 w Walczu wraz z robotami towarzyszacymi.
Termin złożenia oferty:19.09.2018r. godz.9:00
Data publikacji:
04-09-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. zawiadomienie
14-09-2018:
1. odpowiedz na zapytanie
04-09-2018:
1. SIWZ
2. Formularz oferty
3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Wzór Umowy
5. Projekty rozbiórek z organizacja ruch, informacja BIOZ, decyzje na rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż 57 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz.
Termin złożenia oferty:
14.09.2018r. godz. 11:00
Data publikacji:
30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. Zawiadomienie
31-08-2018:
1. Odpowiedź na zapytanie oferentów
30-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Oferta cenowa z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Umowa wzór z załącznikiem „RODO”
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zlokalizowanej przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu : docieplenie ścian, wymiana części stolarki, remont opaski, remont zsypów, rozbiórkę schodów betonowych, remont ogrodzenia, roboty towarzyszące.
Termin złożenia oferty:
11.09.2018r. godz. 9:00
Data publikacji:
30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 13-09-2018:
1. zawiadomienie
30-08-2018:
1. SIWZ
2. Dokumentacja projektowa : opis techniczny, kolorystyka, rysunki, Informacja BIOZ.
3. Przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 16-16a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalno – użytkowego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.06.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
26-05-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-05-2018:
1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załacznik nr 1 druk oferty
3. załacznik nr 2 wykaz prac podobnych
4. załącznik nr 3 wykaz osób
5. przedmiar robót
6. STWiOR
7. Projekt budowlany
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Częściowego remontu dachów budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
13.07.2018 r. godz.12:00
Data publikacji:
28-06-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
28-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
30.07.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
17-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
17-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty- złącznik nr 1
3. Przedmiar robót – remont dachu budynku mieszkalnego - załącznik nr 2
4. Przedmiar robót – remont dachu budynku gospodarczego - załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji:
02-08-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. zdjęcie obecnych drzwi z naświetlem
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji:
28-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. rysunki nr 4, 5 i 6
3. Zdjęcia.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.07.2018r. godz.12:00
Data publikacji:
22-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
12-07-2018:
1. zawiadomienie
22-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót remont dachu budynku mieszkalnego
4. przedmiar robót remont dachu budynku gospodarczego
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz prace polegające na prowadzeniu konserwacji instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w zasobach : Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS sp. z o.o. w Wałczu. W ramach zleceń stałych na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia oferty: 27.06.2018 r. godz.12:00.
Data publikacji:
13-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Jan Gacki 29-06-2018:
1. unieważnienie
13-06-2018:
1. SoWZ, Oferta cenowa, wzór Umowy, załącznik do Umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Termin złożenia oferty: 19.06.2018 r. godz.9:00
Termin wykonania od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Data publikacji:
05-06-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Jan Gacki 20-06-2018:
1. wybór ofert
05-06-2018:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi,
2. wzór umowy z załącznikiem.
3. załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu” / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 29-31-33-35 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu”
Termin złożenia oferty: 05.06.2018r. godz. 14:00
Data publikacji:
11-05-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
19-06-2018:
1. najkorzystniejsz oferta
11-05-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Oferta
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:30
Data publikacji:
24-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 - Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
16-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie inwentaryzacji i kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy / modernizacji budynków komunalnych znajdujących się przy placu wolności nr 6 – 10 w Wałczu..
Termin złożenia oferty: 25.05.2018 godz. 09:00
Termin wykonania 15.12.2018r.
Data publikacji:
30-05-2018
Data przeniesienia:
18-06-2018
Jan Gacki 30-05-2018:
1. zawiadomienie
17-05-2018:
1. Odpowiedzi na pytania
08-05-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 18.05.2018r. godz. 09:00
Data publikacji:
27-04-2018
Data przeniesienia:
04-06-2018
Jan Gacki 23-05-2018
1. unieważnienie postępowania
27-04-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 30.04.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
24-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
01. Zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 24.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Protokół z braku ofert
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 26.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Chopina 7 - 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką budynku gospodarczego w Wałczu.
Termin złożenia oferty: 09.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji:
23-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Jan Gacki 27-04-2018
1. Zawiadomienie o wyborze
23-03-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
24-04-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 10.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji:
23-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Jan Gacki 17-04-2018:
1. Unieważnienie
23-03-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze na remont dachu
15-03-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
14-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14-03-2018:
1. Zaproszenie
2. Oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o postępowaniu
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Data publikacji:
11-01-2018
Data przeniesienia:
14-03-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
26-02-2018:
01. Informacja o zamknięciu postępowania
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
22-02-2018:
1. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
20-02-2018:
1. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zapytanie o cenę w „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
30-01-2018
Data przeniesienia:
26-02-2018
Jan Gacki 15-02-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30-01-2018:
1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.
2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej
3. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
26-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
13-02-2018:
01. wybór oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. do godz.10:00
Data publikacji:
19-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19-12-2017:
01. Zaproszenie + oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. godz.11:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Sądowa 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.9:00. Termin wykonania 18.04.2018 r.
Data publikacji:
03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Bydgoska 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.10:00. Termin wykonania 30.05.2018 r.
Data publikacji:
03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałcz / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 25
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
3-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 21
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie

Termin złożenia: 29.12.2017 godz. 10:00
Data publikacji:
14-12-2017
Data przeniesienia:
18-01-2018
Mariola Łaszewska 08-01-2018
01. zawiadomienie o wyborze ofert
03-01-2018
01. otwarcie ofert-II postępowanie
20-12-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. przedmiar robót instal.
03. pytania odpowiedzi
04. dokumentacja c.o.
05. dokumentacja c.w.u.
14-12-2017
01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SIWZ
03. Umowa<
USŁUGI TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto Data publikacji:
11-12-2017
Data przeniesienia:
19-01-2018
Mariola Łaszewska 09-01-2018:
01. oferta najkorzystniejsza
02-01-2018:
01. protokół otwarcia ofert
21-12-2017:
01. pytanie odpowiedź z 20 12 2017r
20-12-2017:
01. dokumentacja geotechniczna
02. pytanie + odpowiedź c.d.
18-12-2017:
01. pytanie + odpowiedź
14-12-2017:
01. Decyzja o warunkach zabudowy
02. mapa
13-12-2017:
01. uzupełnienie do ogłoszenia
11-12-2017:
01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
07-12-2017
Data przeniesienia:
27-01-2018
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak 17-01-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02-01-2018:
01. Informacja z otwarcia ofert
07-12-2017:
01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 3 – wzór umowy
04. Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ
07. pismo GDDKiA zajęcie chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza