Archiwum - Przetargi - Roboty budowlane

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.04.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
26-03-2019
Data przeniesienia:
30-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
16-04-2019:
1.protokół braku ofert
26-03-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Gmina Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
27.03.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
12-03-2019
Data przeniesienia:
16-04-2019
Monika Rudnicka 05-04-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
14-03-2019:
1.Kilińszczaków 23-IIpost_zal4_wzór_umowy-ZMIANA
2.Odpowiedź na pytania 14.03.2019r
3.SIWZ_Kilińszczaków 23_ZMIANA.pdf
4.zmiana ogłoszenia - Kilińszczaków - 2 post - TBS
5.Zmiana SIWZ - Kilińszczaków-2 - z 14.03.2019r.pdf
12-03-2019:
1.SIWZ.
2.Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ
3.Załączniki do SIWZ.
4.ogłoszenie_Kilińszczaków_2post
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
22.03.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
07.03.2019r
Data przeniesienia:
08-04-2019
Monika Rudnicka 29-03-2019:
1.Ogłoszenie o nieudzileniu zamówienia 2 budynki - 3 post
2.Unieważnienie - TBS - 2 budynki -3post
21-03-2019:
1.Zmiana SIWZ
2.Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
3.Odpowiedź na pytania 21.03.2019r
07-03-2019:
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.SIWZ.
3.Załączniki do SIWZ.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
25.03.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
06-03-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-03-2019:
1.protokół z braku ofert - 1go Maja 34-36
06-03-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 4 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana okien na klatce schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 4 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.03.2019r. godz.10:00
Data publikacji:
26-02-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
15-03-2019:
1.Zawiadomienie
26-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.03.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
14-02-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
12-03-2019:
1.Zawiadomienie
14-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
08-04-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy FlorczakJerzy Florczak
21-03-2019:
1.zawiadomienie o wyborze oferty
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Ekspertyza techniczna
3.Audyt remontowy
4.Mapa sytuacyjna
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
06.03.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
19-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Monika Rudnicka 08-03-2019:
1.informacja z otwarcia ofert - TBS kilińszczaków
2.zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
21-02-2019:
1.Zmiana SIWZ z 20.02.2019r
2.SIWZ po korekcie
19-02-2019:
1.SIWZ.
2.Załączniki do SIWZ
3.Dokumentacja projektowa i załączniki do SIWZ
4.Ogłoszenie nr 515515-N-2019
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
27.02.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
12-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Monika Rudnicka 27-02-2019:
1.Informacja z otwarcia ofert
2.unieważnienie postepowania
18-02-2019:
1.Odpowiedź na pytania 18.02.2019r
2.SWIZ PO KOREKCIE
3.Zmiana SIWZ - budynki 2 - z 18.02.2019r
12-02-2019:
1.SIWZ
2.Dokumentacja projektowa i załączniki  do SIWZ.
3.Ogłoszenie o zamówieniu.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu

2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla :
1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
22.02.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
05-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-02-2019:
1.protokół z braku ofert
05-02-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu 2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla : 1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.02.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
04-02-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
27-02-2019:
1.Zdob. 14 - zawiadomienie o unieważnieniu
2.Zdob. 10 - zawiadomienie o unieważnieniu
04-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-02-2019:
1.zawiadomienie
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Audyt remontowy
3.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
18.01.2019 r. godz.10:00
Data publikacji:
21-12-2018
Data przeniesienia:
15-03-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
01-03-2019:
1.Zawiadomienie
21-12-2018:
1.zaproszenie do złożenia oferty + druk oferty + przedmiar robót + mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwupłaszczowej ocieplanej rury kwasoodpornej do gazowego podgrzewacza wody na zewnętrznej ścianie budynku (od parteru ponad dach) przy ul. Orla 9 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
30.01.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
24-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-2019
Jan Gacki 30-01-2019:
1.Zawiadomienie
24-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, opina kominiarska, wzór umowy.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
08.02.2019r. godz. 9:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-2019
Monika Rudnicka 08-02-2019:
1.Informacja
2.Informacja z otwarcia ofert
3.Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
30-01-2019:
1.odpowiedzi na pytania
2.odpowiedzi na pytania 1
3.Zmiana SIWZ
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25-01-2019:
1.Zmiana SIWZ
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16-01-2019:
1.SIWZ
2.Dokumentacja projektowa do SIWZ
3.Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Robotniczej 13 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
29.01.2019r. godz. 10:00
Data publikacji:
16-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-201
Jan Gacki 29-01-2019:
1.Zawiadomienie
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy..
Zaproszenie do złożenia ofert nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 10 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 14 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 20 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 28-30 w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 62-64 w Wałczu

reprezentowane przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych

1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 10 w Wałczu

2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 14 w Wałczu

3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 20 w Wałczu

4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 28-30 w Wałczu

5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Alei Zdobywców Walu Pomorskiego 62-64 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.01.2019 r. godz.10:00
Data publikacji:
10-01-2019
Data przeniesienia:
19-02-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
01-02-2019:
1.Zawiadomienie
10-01-2019:
1. zaproszenia do złożenia ofert + druki ofert
„Postępowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branżach Ogólnobudowlanej, Sanitarnej , Instalacji c.o., c.w., gazowej, wodno – kanalizacyjnej w zasobach: Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od dnia zawarcia umowy . do 31.12.2019 r.
Termin złożenia oferty:
08.01.2019r. godz. 12:00
Data publikacji:
11-12-2018
Data przeniesienia:
29-01-2019
Jan Gacki 17-01-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty
11-12-2018:
1.SOWZ, oferta cenowa, umowa wzór
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
Data publikacji:
12-07-2018
Data przeniesienia:
29-01-2019
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami
Zaproszenie do złożenia na realizację zamówienia do 30.000,00 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
Termin złożenia oferty:
12.12.2018r. godz. 13:00
Data publikacji:
27-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1.Zawiadomienie
27-11-2018
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór umowy podstawowej.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.12.2018 r. godz.10:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
21-12-2018:
1.Protokół
21-11-2018:
1.zaproszenie do złożenia oferty
2.druk oferty
3.przedmiar robót
4.mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Orlej 28 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.12.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1. Zawiadomienie
21-11-2018
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy
„Postępowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacji w zasobach Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 12:00
Data publikacji:
21-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 11-12-2018:
1.Zawiadomienie
21-11-2018:
1.SOWZ, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty:
06.12.2018r. godz. 09:00
Data publikacji:
19-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 11-12-2018:
1.Zawiadomienie
19-11-2018:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy..
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
19-11-2018
Data przeniesienia:
07-01-2019
Jan Gacki 14-12-2018
1.Zawiadomienie.
19-11-2018
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, PL. WOLNOŚCI 1, 78 – 600 WAŁCZ reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na rozbiórce nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sądowej 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.11.2018r. godz.9:00
Data publikacji:
31-10-2018
Data przeniesienia:
11-12-2018
Jan Gacki 19-11-2018:
1.Zawiadomienie o wyborze
31-10-2018:
1.SIWZ
2.Zał. nr 1 – oferta
3.Zał. nr 2 – oświadczenie
4.Zał. nr 3 – umowa
5.Zał. nr 4 - projekt rozbiórki
6.Decyzja
7.obmiar
Postepowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4. Ust. 8 ustawy Prawo Zamówien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. Zm.) Gmina Miejska Walcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Rozbiórka budynków mieszkalnych na nieruchomosciach zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23 i 25 w Walczu wraz z robotami towarzyszacymi.
Termin złożenia oferty:19.09.2018r. godz.9:00
Data publikacji:
04-09-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. zawiadomienie
14-09-2018:
1. odpowiedz na zapytanie
04-09-2018:
1. SIWZ
2. Formularz oferty
3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Wzór Umowy
5. Projekty rozbiórek z organizacja ruch, informacja BIOZ, decyzje na rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż 57 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz.
Termin złożenia oferty:
14.09.2018r. godz. 11:00
Data publikacji:
30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. Zawiadomienie
31-08-2018:
1. Odpowiedź na zapytanie oferentów
30-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Oferta cenowa z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Umowa wzór z załącznikiem „RODO”
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zlokalizowanej przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu : docieplenie ścian, wymiana części stolarki, remont opaski, remont zsypów, rozbiórkę schodów betonowych, remont ogrodzenia, roboty towarzyszące.
Termin złożenia oferty:
11.09.2018r. godz. 9:00
Data publikacji:
30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 13-09-2018:
1. zawiadomienie
30-08-2018:
1. SIWZ
2. Dokumentacja projektowa : opis techniczny, kolorystyka, rysunki, Informacja BIOZ.
3. Przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 16-16a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalno – użytkowego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.06.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
26-05-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-05-2018:
1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załacznik nr 1 druk oferty
3. załacznik nr 2 wykaz prac podobnych
4. załącznik nr 3 wykaz osób
5. przedmiar robót
6. STWiOR
7. Projekt budowlany
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Częściowego remontu dachów budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
13.07.2018 r. godz.12:00
Data publikacji:
28-06-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
28-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
30.07.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
17-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
17-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty- złącznik nr 1
3. Przedmiar robót – remont dachu budynku mieszkalnego - załącznik nr 2
4. Przedmiar robót – remont dachu budynku gospodarczego - załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji:
02-08-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. zdjęcie obecnych drzwi z naświetlem
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji:
28-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. rysunki nr 4, 5 i 6
3. Zdjęcia.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.07.2018r. godz.12:00
Data publikacji:
22-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
12-07-2018:
1. zawiadomienie
22-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót remont dachu budynku mieszkalnego
4. przedmiar robót remont dachu budynku gospodarczego
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz prace polegające na prowadzeniu konserwacji instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w zasobach : Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS sp. z o.o. w Wałczu. W ramach zleceń stałych na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia oferty: 27.06.2018 r. godz.12:00.
Data publikacji:
13-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Jan Gacki 29-06-2018:
1. unieważnienie
13-06-2018:
1. SoWZ, Oferta cenowa, wzór Umowy, załącznik do Umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Termin złożenia oferty: 19.06.2018 r. godz.9:00
Termin wykonania od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Data publikacji:
05-06-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Jan Gacki 20-06-2018:
1. wybór ofert
05-06-2018:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi,
2. wzór umowy z załącznikiem.
3. załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu” / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 29-31-33-35 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu”
Termin złożenia oferty: 05.06.2018r. godz. 14:00
Data publikacji:
11-05-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
19-06-2018:
1. najkorzystniejsz oferta
11-05-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Oferta
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:30
Data publikacji:
24-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 - Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
16-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie inwentaryzacji i kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy / modernizacji budynków komunalnych znajdujących się przy placu wolności nr 6 – 10 w Wałczu..
Termin złożenia oferty: 25.05.2018 godz. 09:00
Termin wykonania 15.12.2018r.
Data publikacji:
30-05-2018
Data przeniesienia:
18-06-2018
Jan Gacki 30-05-2018:
1. zawiadomienie
17-05-2018:
1. Odpowiedzi na pytania
08-05-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 18.05.2018r. godz. 09:00
Data publikacji:
27-04-2018
Data przeniesienia:
04-06-2018
Jan Gacki 23-05-2018
1. unieważnienie postępowania
27-04-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 30.04.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
24-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
01. Zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 24.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Protokół z braku ofert
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 26.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Chopina 7 - 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką budynku gospodarczego w Wałczu.
Termin złożenia oferty: 09.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji:
23-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Jan Gacki 27-04-2018
1. Zawiadomienie o wyborze
23-03-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
24-04-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 10.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji:
23-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Jan Gacki 17-04-2018:
1. Unieważnienie
23-03-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
15-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze na remont dachu
15-03-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
14-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14-03-2018:
1. Zaproszenie
2. Oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o postępowaniu
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Data publikacji:
11-01-2018
Data przeniesienia:
14-03-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
26-02-2018:
01. Informacja o zamknięciu postępowania
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
22-02-2018:
1. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
20-02-2018:
1. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zapytanie o cenę w „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz. 10:00
Data publikacji:
30-01-2018
Data przeniesienia:
26-02-2018
Jan Gacki 15-02-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30-01-2018:
1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.
2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej
3. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
26-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
13-02-2018:
01. wybór oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. do godz.10:00
Data publikacji:
19-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19-12-2017:
01. Zaproszenie + oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. godz.11:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Sądowa 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.9:00. Termin wykonania 18.04.2018 r.
Data publikacji:
03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Bydgoska 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.10:00. Termin wykonania 30.05.2018 r.
Data publikacji:
03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałcz / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
13-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 25
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji:
12-12-2017
Data przeniesienia:
3-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 21
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie

Termin złożenia: 29.12.2017 godz. 10:00
Data publikacji:
14-12-2017
Data przeniesienia:
18-01-2018
Mariola Łaszewska 08-01-2018
01. zawiadomienie o wyborze ofert
03-01-2018
01. otwarcie ofert-II postępowanie
20-12-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. przedmiar robót instal.
03. pytania odpowiedzi
04. dokumentacja c.o.
05. dokumentacja c.w.u.
14-12-2017
01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SIWZ
03. Umowa<
USŁUGI TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto Data publikacji:
11-12-2017
Data przeniesienia:
19-01-2018
Mariola Łaszewska 09-01-2018:
01. oferta najkorzystniejsza
02-01-2018:
01. protokół otwarcia ofert
21-12-2017:
01. pytanie odpowiedź z 20 12 2017r
20-12-2017:
01. dokumentacja geotechniczna
02. pytanie + odpowiedź c.d.
18-12-2017:
01. pytanie + odpowiedź
14-12-2017:
01. Decyzja o warunkach zabudowy
02. mapa
13-12-2017:
01. uzupełnienie do ogłoszenia
11-12-2017:
01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
07-12-2017
Data przeniesienia:
27-01-2018
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak 17-01-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02-01-2018:
01. Informacja z otwarcia ofert
07-12-2017:
01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 3 – wzór umowy
04. Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ
07. pismo GDDKiA zajęcie chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza