Informacje
09
wzrost cen za ciepło według nowej taryfy ZEC-u obowiązującej od 01.01.2018r.
21-02-2018
01. Wykaz budynków TBS-u ze wzrostem ciepła
08
TBS sp. z o.o. uzyskał tytuł "Efektywna Firma 2016" nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu.
04-10-2017
07
Zarządzenie nr 0050.1.65.2017 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 02.05.2017r.
16-05-2017
01. Treść zarządzenia
06
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
01-02-2017
01. Treść wyciągu z rozporządzenia MSWiA
05
Wentylacja pomieszczeń w sezonie grzewczym
06-09-2016
01. Ogłoszenie
04
Ranking TBS-ów
08-06-2016
01. Ranking TBS-ów
03
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
22-09-2015
01. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
02
Ranking TBS-ów - Dziennik Gazeta Prawna z 26 czerwca 2015r.
26-06-2015
01. Ranking TBS-ów
01
Pismo w sprawie dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta EBOK
15-01-2015
01. Treść pisma
Sposób załatwiania spraw:
 • Pisma przychodzące do spółki w formie papierowej rejestrowane są w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, dekretowane przez prezesa lub osobę upoważnioną i przekazywane za potwierdzeniem pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy.
 • Po sporządzeniu odpowiedzi na piśmie, jest ona przedstawiona do akceptacji i podpisu przez prezesa lub osobę upoważnioną i zostaje zarejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
 • Pisma przychodzące drogą elektroniczną przekazywane są tą samą drogą pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy. Po sporządzeniu odpowiedzi ( w przypadku upoważnienia pracownika do jej autoryzacji ), jest ona bezpośrednio przez pracownika przesyłana adresatowi drogą elektroniczną albo ( w przypadku braku upoważnienia do jej podpisu ) drukowana w jednym egzemplarzu, przekazywana prezesowi do podpisu, rejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, skanowana i przesyłana adresatowi drogą elektroniczną.
TBS prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • rejestr faktur
 • teczki lokali
 • książki obiektów budowlanych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • teczki akt osobowych
 • ewidencja wyjazdów służbowych
 • rejestr kart drogowych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych