Tytuł Data publikacji Pliki do pobrania
Informacja ZWiK o przerwie w dostawie wody 17-11-2017 otwórz
TBS sp. z o.o. uzyskał tytuł "Efektywna Firma 2016" nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu. 04-10-2017
Zarządzenie nr 0050.1.65.2017 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 02.05.2017r. 16-05-2017
wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 01-02-2017 otwórz
Wentylacja pomieszczeń w sezonie grzewczym 06-09-2016 otwórz
Ranking TBS-ów 08-06-2016 otwórz
Certyfikat Wiarygodnoœci Biznesowej 22-09-2015 otwórz
Ranking TBS-ów - Dziennik Gazeta Prawna z 26 czerwca 2015r. 26-06-2015 otwórz
Pismo w sprawie dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta EBOK 15-01-2015 otwórz

Sposób załatwiania spraw:

 • Pisma przychodzące do spółki w formie papierowej rejestrowane są w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, dekretowane przez prezesa lub osobę upoważnioną    i przekazywane za potwierdzeniem pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy.
 • Po sporządzeniu odpowiedzi na piśmie, jest ona przedstawiona do akceptacji i podpisu przez prezesa lub osobę upoważnioną i zostaje zarejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
 • Pisma przychodzące drogą elektroniczną przekazywane są tą samą drogą pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy.  Po sporządzeniu odpowiedzi  ( w przypadku upoważnienia pracownika do jej autoryzacji ), jest ona bezpośrednio przez pracownika przesyłana adresatowi  drogą elektroniczną albo ( w przypadku braku upoważnienia do jej podpisu ) drukowana w jednym egzemplarzu, przekazywana prezesowi do podpisu, rejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, skanowana i przesyłana adresatowi drogą elektroniczną.

 

TBS prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • rejestr faktur
 • teczki lokali
 • książki obiektów budowlanych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • teczki akt osobowych
 • ewidencja wyjazdów służbowych
 • rejestr kart drogowych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych