Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Bezpłatna infolinia 800 170 010

Kontakt

tel. 67 258 50 53/54, 67 258 35 54
kom. 517 275 703

zgłoszenie awarii po godzinach otwarcia biura:
kom. 504 100 155

tbswalcz@tbswalcz.pl

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NUMER WEWNĘTRZNY KONTAKT
Prezes Zarządu Marek Pawłowski 11 509 584 369
Sekretariat Grażyna Wysocka 10 tbswalcz@tbswalcz.pl
Główny Księgowy Agnieszka Kozakowska 12 a.kozakowska@tbswalcz.pl
Z-ca Głównego Księgowego Teresa Chałupnik 21 t.chalupnik@tbswalcz.pl
Księgowość-czynsze, windykacja Krystyna Hertel 14 k.hertel@tbswalcz.pl
Joanna Kamińska j.kaminska@tbswalcz.pl
Księgowość - Wspólnoty Mieszkaniowe Małgorzata Szulga 20 m.szulga@tbswalcz.pl
Księgowość - rachunkowość Katarzyna Kogut 13 k.kogut@tbswalcz.pl
Regina Chmielewska 22 r.chmielewska@tbswalcz.pl
Księgowość - lokale użytkowe Agnieszka Łukawska-Mroczkowska 29 a.lukawska@tbswalcz.pl
Kierownik Pionu Technicznego

Z-ca kierownika pionu technicznego
Inwestycje, remonty i eksploatacja nieruchomości, rozliczanie różnic wody
Grzegorz Kowalczyk


Monika Rudnicka
15 509 584 310
g.kowalczyk@tbswalcz.pl/

m.rudnicka@tbswalcz.pl
Zasoby komunalne i własne Ireneusz Karol 16 i.karol@tbswalcz.pl
Zbigniew Felskowski 27 z.felskowski@tbswalcz.pl
Wspólnoty Mieszkaniowe Jerzy Florczak 18 j.florczak@tbswalcz.pl
Daniela Dudzicz d.dudzicz@tbswalcz.pl
Józef Grzelak 19 j.grzelak@tbswalcz.pl
Grażyna Kaczmarek g.kaczmarek@tbswalcz.pl
Nadzory Jan Gacki 27 j.gacki@tbswalcz.pl
Rozliczanie różnic wody Alicja Starosta 26 a.starosta@tbswalcz.pl

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

Usługi i awarie branży elektrycznej i domofonowej " DOMAL" Zakład Usługowo - Handlowy Emil Kwiatkowski 78 - 600 Wałcz 604 422 757
Awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Marian Miszczak
ul. Chopina 22/3, 78 - 600 Wałcz
602 359 686