Przetargi - Roboty budowlane: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto; Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Robotniczej 13; Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10; Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 ; Remonty klatek schodowych; remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu; Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego; Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu Różnice wody: Kto legalizuje wodomierze lokalowe?;