Planowana budowa: Nowa propozycja | Przetargi - Roboty budowlane: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczu. Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10 | Wykonanie robót budowlanych: remont, docieplenie i kolorystyka elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, rozbiórka budynku gospodarczego tz. starej „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443 | Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i okresowej kontroli przewodów kominowych |