Przetargi - Roboty budowlane: Rozbiórka budynków mieszkalnych na nieruchomosciach zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23 i 25 w Walczu wraz z robotami towarzyszacym; Wykonanie, dostawa i montaż 57 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz.; Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zlokalizowanej przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu : docieplenie ścian, wymiana części stolarki, remont opaski, remont zsypów, rozbiórkę schodów betonowych, remont ogrodzenia, roboty towarzyszące.; Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu;