Zadłużony Najemco lokali komunalnych - odpracuj swój dług, szczegóły tel. 67 258 50 53 wew. 14 Przetargi - Inne: Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok | Planowana budowa na wynajem: Druk wniosku na wynajem mieszkań | Symulacja kosztów | Odpady komunalne: PAMIĘTAJ O SEGREGACJI ŚMIECI, kontrola przestrzegania zasad segregacji | Przetargi - Roboty budowlane: Remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej | Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej |