Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: Bezpłatna infolinia 800 170 010 Przetargi - Roboty budowlane: Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie | Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu | Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu | Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu | Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu | Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu | Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu | Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu