Przetargi - Roboty budowlane: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto | Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 | Wymiana okien na klatce schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 4 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66