Tytuł Data publikacji Pliki do pobrania
Wspólny System Segregacji Odpadów 09-10-2017 otwórz
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017-2018 07-06-2017 otwórz
Instrukcja segregacji odpadów 06-04-2017 otwórz
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabaratowych na rok 2017-2018 27-01-2017 otwórz
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych itp. 28-10-2016 otwórz
Aktualizacja pisma Prezesa Zarządu TBS z XI /2015, w sprawie zmiany zasad składania deklaracji dotyczącej odpadów i poboru opłat za odbiór śmieci w budynkach wielolokalowych. 03-11-2015 otwórz
Pismo Urzędu Miasta z 16.10.2015r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w altanach śmietnikowych i na terenach, na których ustawione są pojemniki na odpady oraz harmonogram odbioru odpadów wielogabarytowych. 28-10-2015 pismo
harmonogram
Odpowiedź Ministerstwa  Środowiska Departament Gospodarki Odpadami,na zapytanie  Prezesa TBS z dnia 13.02.2015r. w sprawie odpadów 19-06-2015 otwórz
W piśmie z 3.04.2015r. wykreślono przedostanią część zdania " w terminie do końca maja 2015r.".
Informacja o zmianie wnoszenia opłat za odbiór odpadów stałych - śmieci
03-04-2015 otwórz
Zapytanie do Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami w sprawie odpadów 13-02-2015 otwórz
Prośba do posłów na Sejm RP 02-05-2014 otwórz
Informacja Urzędu Miasta Wałcz kierowana do mieszkańców w sprawie nowej kalkulacji stawki za odbiór odpadów komunalnych i jednocześnie jej nowy sposób naliczania od 01.04.2014r. 28-04-2014 otwórz
Informacja o nowych stawkach opłat za odbiór odpadów od 01 kwietnia 2014 11-04-2014 otwórz
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych itp. 01-10-2013 otwórz
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wałcz 02-07-2013 otwórz
Artykuł dotyczący odpadów komunalnych opublikowany w Extra Wałcz 14-06-2013 otwórz
Informacja w sprawie decyzji o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych 11-06-2013 otwórz
Informacje dotyczące odpadów komunalnych na stronie Urzędu Miasta Wałcz 11-06-2013
Informacja Urzędu Miasta w sprawie gospodarowania odpadami 31-05-2013 otwórz