Usługi, dostawy, roboty budowlane - Przetargi archiwalne
03/2018
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
Data publikacji: 11-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 14-03-2018
26-02-2018:
01. Informacja o zamknięciu postępowania
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
05/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 16-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 05-03-2018
22-02-2018:
1. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
04/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 16-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 05-03-2018
20-02-2018:
1. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
06/2018
Zapytanie o cenę w „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz. 10:00
Jan Gacki
Data publikacji: 30-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 26-02-2018
15-02-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30-01-2018:
1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.
2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej
3. Wzór umowy
02
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 26-02-2018
13-02-2018:
01. wybór oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. do godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 19-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 13-02-2018
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19-12-2017:
01. Zaproszenie + oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. godz.11:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 13-02-2018
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
>Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 13-02-2018
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
02/2018
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Sądowa 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.9:00. Termin wykonania 18.04.2018 r.
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
Data publikacji: 03-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 30-01-2018
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
01/2018
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Bydgoska 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.10:00. Termin wykonania 30.05.2018 r.
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
Data publikacji: 03-01-2018
Data przeniesienia do archiwum: 30-01-2018
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
04
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych /
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 13-01-2018
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 25
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
03
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych /
Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 13-01-2018
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 21
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie

Termin złożenia: 29.12.2017 godz. 10:00
Mariola Łaszewska
Data publikacji: 14-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 18-01-2018
08-01-2018
01. zawiadomienie o wyborze ofert
03-01-2018
01. otwarcie ofert-II postępowanie
20-12-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. przedmiar robót instal.
03. pytania odpowiedzi
04. dokumentacja c.o.
05. dokumentacja c.w.u.
14-12-2017
01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SIWZ
03. Umowa
02
USŁUGI
TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Mariola Łaszewska
Data publikacji: 11-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 19-01-2018
09-01-2018:
01. oferta najkorzystniejsza
02-01-2018:
01. protokół otwarcia ofert
21-12-2017:
01. pytanie odpowiedź z 20 12 2017r
20-12-2017:
01. dokumentacja geotechniczna
02. pytanie + odpowiedź c.d.
18-12-2017:
01. pytanie + odpowiedź
14-12-2017:
01. Decyzja o warunkach zabudowy
02. mapa
13-12-2017:
01. uzupełnienie do ogłoszenia
11-12-2017:
01. SIWZ
01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 07-12-2017
Data przeniesienia do archiwum: 27-01-2018
17-01-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02-01-2018:
01. Informacja z otwarcia ofert
07-12-2017:
01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 3 – wzór umowy
04. Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ
07. pismo GDDKiA zajęcie chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza


USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego na wymianę wewnętrznych linii zasilających i wymianę analogowej instalacji domofonowej na cyfrową w budynku wielomieszkaniowym numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu/ nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wymiana wewnętrznych linii zasilających i wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową w budynku wielomieszkaniowym numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu”

Termin złożenia oferty:
13.12.2017r. godz. 12:00

osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:
29-11-2017

Data przeniesienia:
18-12-2017
08-12-2017:
01. zaproszenie do złożenia oferty Poniatowskiego 8
29-11-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Zdjęcia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku wielomieszkaniowym numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wymiana pokrycia dachu na budynku wielomieszkaniowym numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu

Termin złożenia oferty:
15.12.2017r. godz. 12:00


osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:
28-11-2017

Data przeniesienia:
18-12-2017
18-12-2017
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28-11-2017
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Przedmiar robót.
03. Mapka syt.-wys.z oznaczeniem nieruchomości numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017 r .poz. 1579 Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży : wod. – kan, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, użytkowej, opracowanie opinii technicznych.

Termin złożenia oferty
08.12.2017 r., godz. 12:00

Osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki
Data publikacji:
29-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
01. Zaproszenie –i oferta cenowa.
02. Projekt Umowy.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
05.12.2017 do godz. 10:00

osoba prowadząca sprawę:
Mariola Łaszewska
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
11-12-2017
01. unieważnienie postępowania
07-12-2017
01. informacja z otwarcia ofert
17-11-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. Audyt energetyczny (1)
03. Audyt energetyczny
04. Ogłoszenie 17.11.2017
05. Projekt budowlany
06. przedmiar robót budowlanych
07. przedmiar robót instal.
08. SIWZ 17.11.2017
09. Umowa
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach:
* Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz
* TBS sp. z o.o. w Wałczu
* wspólnot mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu

W ramach zleceń stałych na 2018r.

Termin złożenia oferty
05.12.2017 do godz. 12:00

Osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
11-12-2017
01. unieważnienie
17-11-2017
01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:

04.12.2017r. godz.10:00

Osoby prowadzące sprawę:
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
07-12-2017-->
07-12-2017: 01. zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
17-11-2017: 01. ogłoszenie
02. SIWZ
03. załacznik nr 3 -wzór umowy
04. Przedmiar 1 - ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 - ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ -Okulickiego 29-29a29b
07. pismo GDDKiA zajęcia chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza
Zapytanie o cenę do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu, przebudowę kominów, remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 41 w Wałczu.

Termin złożenia oferty:
21.11.2017r. godz. 12:00


osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki, Zbigniew Felskowski
Data publikacji:
24-10-2017

Data przeniesienia:
25-11-2017
01. Zapytanie o cenę + oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych usytuowanych na działce 3200 przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 8-10 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
26.10.2017r. godz. 14:00
br>
osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:12-10-2017

Data przeniesienia:
13-11-2017
30-10-2017 01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-10-2017 01. Zaproszenie­ do złożenia ofert na wykonanie rozbiorki
02. Mapka - budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
03. Zdjecia budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
04. UMOWA rozbiorka W. Polskiego 8-10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
26.09.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
11-09-2017

Data przeniesienia:
02-10-2017
01. SIWZ
02. obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
04.09.2017 godz. 10 00
Data publikacji:
18-08-2017

Data przeniesienia:
04-09-2017
19-09-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
18-08-2017:
01.Ogłoszenie
02.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
03.Umowa
04.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
05.Przedmiar robót
06.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu Data publikacji:
01-08-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
01.Ogłoszenie nr 560862 N 2017
02.korekta
03.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
04.Umowa
05.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
06.Przedmiar robót
07.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
14.08.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
27-07-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
18-08-2017:
01.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
27-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05.Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06.Dokumentacja + informacja BIOZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
12.07.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
28-06-2017

Data przeniesienia:
12-07-2017
01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
03.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-06-2017

Data przeniesienia:
06-07-2017
29-06-2017:
01. zapytania i odpowiedzi
19-06-2017:
01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16-06-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
30.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
20-06-2017

Data przeniesienia:
02-07-2017
01. Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej netto ( plus Vat ) – realizacja zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1-go Maja 14 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.06.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
14-06-2017

Data przeniesienia:
28-06-2017
01.Zaproszenie + oferta cenowa:
02.Część opisowa
03.rys nr 1-szkic lokalizacyjny
04.Rys nr 2-rzut przyziemia-wył ppoż-1-100
05.Rys nr 3-rzut przyziemia-wył ppoż-1-50
06.Rys nr 4-rzut przyziemia oś Ew
07.Rys nr 5-piętra-ośw Ew
08.Rys nr 6-TB
09.atesty i aprobaty
10.przedmiar-1-maja 14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
22.06.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
06-06-2017

Data przeniesienia:
26-06-2017
28-06-2017:
01.Unieważnienie

28-06-2017:
: 01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
19.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
09-06-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
13.06.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
24-05-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
16-06-2017:
01. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24-05-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*KOLORYSTYKA
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot okrsłonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.SIWZ
02.obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu”

Termin złożenia oferty:
17.05.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
28-04-2017

Data przeniesienia:
21-05-2017
07-06-2017:
01.Zawiadomienie

28-04-2017:
01.SIWZ
02.Umowa
03.Ogłoszenie o zamówieniu
04.instal gaz 6a
05.Instalacja co 12a
06.Instalacja kanalizacyjna 11a
07.Instalacja wodociągowa 9a
08.Instalacje elektryczne gniazdo 14a
09.Instalacje elektryczne oświet 13a
10.Instalacje gazowe piwnica parter 7
11.Kolobrzeska Opis PB grudzien 2016 r do druku
12.plan sytuacyjny
13.Porownanie Systemow - Kołobrzeska 5_5a
14.Przebudowa 4_1a
15.Przebudowa 4_2a
16.przedmiar robót
17.Przekrój A-A 5
18.Przekrój gaz 8
19.Przekrój inwentaryzacja A-A 3
20.rys 4 przebudowa
21.Rzut inwentaryzacja 2
22.Szczegół wodomierz A4 10
23.zalacznik_14
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w klatkach schodowych Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
12-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Przedmiar
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm ) TBS sp. z o.o. w Wałczu.  ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz Reprezentująca współwłaścicieli nieruchomości nr 22 przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
20.04.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
05-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
Data publikacji:
28-04-2017
Unieważnienie postępowania

Data publikacji:
05-04-2017
SIWZ, oferta cenowa, wykaz prac podobnych, umowa/wzór, obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
22.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
04-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
Zaproszenie do złożenia oferty + zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 31.03.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
13-03-2017

data przeniesienia:
03-04-2017
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
  2. Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Współwłaściciele nieruchomości nr 11 przy ulicy Bankowej w Wałczu Remont elewacji budynku przy ul. Bankowa 11 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
23.03.2017r. godz.9:00
Data publikacji:
14-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
Zaproszenie
Inwentaryzacja - elewacja południowa,
Inwentaryzacja - elewacja północna,
Inwentaryzacja - elewacja zachodnia,
Inwentaryzacja - przekrój pionowy,
Inwentaryzacja - rzut dachu,
Mapa sytuacyjno wysokościowa,
Obmiar,
Opis techniczny z informacją BiOZ,
Projekt - elewacja południowa,
Projekt - elewacja północna,
Projekt - elewacja zachodnia,
Projekt - przekrój pionowy,
Projekt - rzut dachu,
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU,
Rys 1 do projektu organizacji ruchu,
Rys 2 do projektu organizacji ruchu,
Rys 3 do projektu organizacji ruchu,
Specyfikacja Techniczna,
Umowa elewacja,
Zestawienie stolarki.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Staszica 15 w Wałczu.

Termin złożenia oferty do dnia:
24.03.2017r. godz.9:00
10-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
1. Zaproszenie
2. Projekt rozbiórki
3. Projekt organizacji ruchu
4. Umowa rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
20.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
09-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 30 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Złożenie oferty na remont klatki schodowej 

Termin złożenia oferty
20.03.2017 do godz. 9:00
08-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
Zaproszenie + załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Złożenie oferty formie kosztorysu szczegółowego na przebudowę budynku gospodarczego i remont części ogrodzenia przy ul. Szczęśliwej 3 w Wałczu. 

Termin złożenia oferty:
16.03.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
23-02-2017

data przeniesienia:
19-03-2017
Zaproszenie
Przedmiar
A1 Sytuacja
A2 Rzut przyziemia, więźba dachowa
A3 Rzut Dachu
A4 Przekroje
A5 Elewacje
A6 Zestawienie stolarki
A2016.03-O-BA-2016-03-12
I1 Sytuacja
I2 Rzut Przyziemia, Piętra
I3 Rzut Dachu
I4 Przekroje
I5 Elewacje
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
06.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:13-03-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodrnizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.02.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:
05-03-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych przy Al. Zdob. Wału Pom. 74B na typu LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu i żarówką typu LED

Termin złożenia oferty 24.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
10-02-2017

data przeniesienia:
26-02-2017
Zaproszenie + oferta
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentujące współwłaścicieli nieruchomości nr 17 przy ul. M. Konopnickiej 17 w Wałczu Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów . 

Termin złożenia oferty 20.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 31-01-2017


data przeniesienia:
20-02-2017
06-02-2017
Zmiana treści SIWZ
Nowy obmiar robót z opisem : „Zaktualizowane obmiary – rozszerzony zakres robót”

31-01-2017
SIWZ
obmiary
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przestawienie pieca kaflowego, czyszczenie pieca, wystawienie wyczystki

Termin złożenia oferty 01.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 12-01-2017


data przeniesienia: 01-02-2017
otwórz