USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych usytuowanych na działce 3200 przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 8-10 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
26.10.2017r. godz. 14:00
br>
osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:12-10-2017

Data przeniesienia:
13-11-2017
30-10-2017 01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-10-2017 01. Zaproszenie­ do złożenia ofert na wykonanie rozbiorki
02. Mapka - budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
03. Zdjecia budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
04. UMOWA rozbiorka W. Polskiego 8-10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
26.09.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
11-09-2017

Data przeniesienia:
02-10-2017
01. SIWZ
02. obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
04.09.2017 godz. 10 00
Data publikacji:
18-08-2017

Data przeniesienia:
04-09-2017
19-09-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
18-08-2017:
01.Ogłoszenie
02.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
03.Umowa
04.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
05.Przedmiar robót
06.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu Data publikacji:
01-08-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
01.Ogłoszenie nr 560862 N 2017
02.korekta
03.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
04.Umowa
05.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
06.Przedmiar robót
07.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
14.08.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
27-07-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
18-08-2017:
01.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
27-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05.Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06.Dokumentacja + informacja BIOZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
12.07.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
28-06-2017

Data przeniesienia:
12-07-2017
01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
03.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-06-2017

Data przeniesienia:
06-07-2017
29-06-2017:
01. zapytania i odpowiedzi
19-06-2017:
01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16-06-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
30.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
20-06-2017

Data przeniesienia:
02-07-2017
01. Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej netto ( plus Vat ) – realizacja zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1-go Maja 14 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.06.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
14-06-2017

Data przeniesienia:
28-06-2017
01.Zaproszenie + oferta cenowa:
02.Część opisowa
03.rys nr 1-szkic lokalizacyjny
04.Rys nr 2-rzut przyziemia-wył ppoż-1-100
05.Rys nr 3-rzut przyziemia-wył ppoż-1-50
06.Rys nr 4-rzut przyziemia oś Ew
07.Rys nr 5-piętra-ośw Ew
08.Rys nr 6-TB
09.atesty i aprobaty
10.przedmiar-1-maja 14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
22.06.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
06-06-2017

Data przeniesienia:
26-06-2017
28-06-2017:
01.Unieważnienie

28-06-2017:
: 01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
19.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
09-06-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
13.06.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
24-05-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
16-06-2017:
01. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24-05-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*KOLORYSTYKA
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot okrsłonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.SIWZ
02.obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu”

Termin złożenia oferty:
17.05.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
28-04-2017

Data przeniesienia:
21-05-2017
07-06-2017:
01.Zawiadomienie

28-04-2017:
01.SIWZ
02.Umowa
03.Ogłoszenie o zamówieniu
04.instal gaz 6a
05.Instalacja co 12a
06.Instalacja kanalizacyjna 11a
07.Instalacja wodociągowa 9a
08.Instalacje elektryczne gniazdo 14a
09.Instalacje elektryczne oświet 13a
10.Instalacje gazowe piwnica parter 7
11.Kolobrzeska Opis PB grudzien 2016 r do druku
12.plan sytuacyjny
13.Porownanie Systemow - Kołobrzeska 5_5a
14.Przebudowa 4_1a
15.Przebudowa 4_2a
16.przedmiar robót
17.Przekrój A-A 5
18.Przekrój gaz 8
19.Przekrój inwentaryzacja A-A 3
20.rys 4 przebudowa
21.Rzut inwentaryzacja 2
22.Szczegół wodomierz A4 10
23.zalacznik_14
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w klatkach schodowych Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
12-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Przedmiar
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm ) TBS sp. z o.o. w Wałczu.  ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz Reprezentująca współwłaścicieli nieruchomości nr 22 przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
20.04.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
05-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
Data publikacji:
28-04-2017
Unieważnienie postępowania

Data publikacji:
05-04-2017
SIWZ, oferta cenowa, wykaz prac podobnych, umowa/wzór, obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
22.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
04-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
Zaproszenie do złożenia oferty + zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 31.03.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
13-03-2017

data przeniesienia:
03-04-2017
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
  2. Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Współwłaściciele nieruchomości nr 11 przy ulicy Bankowej w Wałczu Remont elewacji budynku przy ul. Bankowa 11 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
23.03.2017r. godz.9:00
Data publikacji:
14-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
Zaproszenie
Inwentaryzacja - elewacja południowa,
Inwentaryzacja - elewacja północna,
Inwentaryzacja - elewacja zachodnia,
Inwentaryzacja - przekrój pionowy,
Inwentaryzacja - rzut dachu,
Mapa sytuacyjno wysokościowa,
Obmiar,
Opis techniczny z informacją BiOZ,
Projekt - elewacja południowa,
Projekt - elewacja północna,
Projekt - elewacja zachodnia,
Projekt - przekrój pionowy,
Projekt - rzut dachu,
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU,
Rys 1 do projektu organizacji ruchu,
Rys 2 do projektu organizacji ruchu,
Rys 3 do projektu organizacji ruchu,
Specyfikacja Techniczna,
Umowa elewacja,
Zestawienie stolarki.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Staszica 15 w Wałczu.

Termin złożenia oferty do dnia:
24.03.2017r. godz.9:00
10-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
1. Zaproszenie
2. Projekt rozbiórki
3. Projekt organizacji ruchu
4. Umowa rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
20.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
09-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 30 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Złożenie oferty na remont klatki schodowej 

Termin złożenia oferty
20.03.2017 do godz. 9:00
08-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
Zaproszenie + załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Złożenie oferty formie kosztorysu szczegółowego na przebudowę budynku gospodarczego i remont części ogrodzenia przy ul. Szczęśliwej 3 w Wałczu. 

Termin złożenia oferty:
16.03.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
23-02-2017

data przeniesienia:
19-03-2017
Zaproszenie
Przedmiar
A1 Sytuacja
A2 Rzut przyziemia, więźba dachowa
A3 Rzut Dachu
A4 Przekroje
A5 Elewacje
A6 Zestawienie stolarki
A2016.03-O-BA-2016-03-12
I1 Sytuacja
I2 Rzut Przyziemia, Piętra
I3 Rzut Dachu
I4 Przekroje
I5 Elewacje
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
06.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:13-03-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodrnizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.02.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:
05-03-2017
Zaproszenie do złożenia oferty
Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych przy Al. Zdob. Wału Pom. 74B na typu LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu i żarówką typu LED

Termin złożenia oferty 24.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
10-02-2017

data przeniesienia:
26-02-2017
Zaproszenie + oferta
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentujące współwłaścicieli nieruchomości nr 17 przy ul. M. Konopnickiej 17 w Wałczu Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów . 

Termin złożenia oferty 20.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 31-01-2017


data przeniesienia:
20-02-2017
06-02-2017
Zmiana treści SIWZ
Nowy obmiar robót z opisem : „Zaktualizowane obmiary – rozszerzony zakres robót”

31-01-2017
SIWZ
obmiary
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przestawienie pieca kaflowego, czyszczenie pieca, wystawienie wyczystki

Termin złożenia oferty 01.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 12-01-2017


data przeniesienia: 01-02-2017
otwórz
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałcz ulica Budowlanych 9/2, 78- 600 tel/fax 67-258-50-53 e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl oraz TBS sp. z o.o. j.w. działające w imieniu własnym Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach: - Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz - TBS sp. z o.o. w Wałczu - Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS sp. z o.o. w Wałczu W ramach zleceń stałych na 2017r.

Termin złożenia oferty 22.12.2016 do godz. 12:00
Data publikacji:
15-12-2016

data przeniesienia:
27-12-2016
otwórz
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałcz ulica Budowlanych 9/2, 78- 600 tel/fax 67-258-50-53

e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

oraz TBS sp. z o.o. j.w. działające w imieniu własnym
Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach:
- Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz
- TBS sp. z o.o. w Wałczu
W ramach zleceń stałych na 2017r.

Termin złożenia oferty
09.12.2016 do godz. 12:00
Data publikacji:
28-11-2016

data przeniesienia:
12-12-2016
SOWZ
Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawę i montaż 57 szt. Okien w budynku mieszkalnym przy ulicy 1-go Maja 14 w Wałczu 

Termin złożenia oferty: 09.11.2016r. godz.9:00
Data publikacji:
28-10-2016

data przeniesienia:
13-11-2016
zaproszenie
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.p Wykonanie zakresu robót wykazanych w zaproszeniu na działce nr 3211/1 przy ul. Bydgoskiej 4  

Termin złożenia oferty: 10.11.2016r. godz.9:00
Data publikacji:
26-10-2016

data przeniesienia:
13-11-2016
zaproszenie
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 28 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Wg specyfikacji wykazanej w zaproszeniu do złożenia oferty z 24.10.2016.

Termin złożenia oferty: 08.11.2016r. godz.9:00
Data publikacji:
24-10-2016

data przeniesienia:
13-11-2016
Błąd w dacie
otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-11-2016 o godz. 09:15

zaproszenie
Zapytanie o cenę do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu. 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach przy ul. Okulickiego 32 ( budynek główny, budynek oficyny, budynek gospodarczy) oraz remont ogrodzenia frontowego przy w/w obiekcie 

Termin złożenia oferty: 09.11.2016r. godz.9:00
Data publikacji:
14-10-2016

data przeniesienia:
13-11-2016
18-10-2016:
Zmiana treści zapytania o cenę.

14-10-2016:
Zapytanie o cenę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.p Wykonanie i montaż okien PCV w budynku mieszkalnym przy ul.icy 1-go Maja 14 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 24.10.2016r. godz.9:00
14-10-2016 19-10-2016:
Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty.

14-10-2016:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,   2. oferta cenowa 3.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Wałczu przy Al. Zdob. Wału Pom. 4 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Złożenie oferty na remont i modernizację instalacji elektrycznych w klatkach schodowych

Termin złożenia oferty: 20.10.2016r. godz.10:00
06-10-2016 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 
2. formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 11 przy ulicy Bankowej w Wałczu Remont elewacji przy ul Bankowa 11 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 20.10.2016r. godz.9:00
30-09-2016 1. Zaproszenie
2. Inwentaryzacja - elewacja południowa
3. Inwentaryzacja - elewacja północna
4. Inwentaryzacja - elewacja zachodnia.
5. Inwentaryzacja - przekrój pionowy
6. Inwentaryzacja - rzut dachu
7. Mapa sytuacyjno wysokościowa
8. obmiar.
9. Opis techniczny z informacją BiOZ.
10. Projekt - elewacja południowa
11. Projekt - elewacja północna
12. Projekt - elewacja zachodnia
13. Projekt - przekrój pionowy
14. PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
15. Rys 1 do projektu organizacji ruchu
16. Rys 2 do projektu organizacji ruchu
17. Rys 3 do projektu organizacji ruchu
18. Spcecyfikacja Techniczna
19. Zestawienie stolarki.
20. wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu przy: 1.Kilińszczaków 68, 2. Al. Zdob. Wału Pom.10 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Zaproszenie do złożenia ofert cenowych za wykonanie remontów dachów budynków gospodarczych 1. Kilińszczaków 68, 2. Al. Zdob. Wału Pom.10,

Termin złożenia oferty: 07.10.2016r. godz.12:00
Data publikacji:
30-09-2016

data przeniesienia:
14-10-2016
1. Zaproszenie do złożenia oferty, 
2. Druk oferty
3. obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu. 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach przy ul. Okulickiego 32 ( budynek główny, budynek oficyny, budynek gospodarczy) oraz remont ogrodzenia frontowego przy w/w obiekcie

Termin złożenia oferty: 14.10.2016r. godz.9:00<
Zapytanie o cenę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnoty Mieszkaniowa Nieruchomości w Wałczu przy Alei Tysiąclecia 10 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-użytkowym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Tysiąclecia 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:02.09.2016r. godz.10:00
11-08-2016
przeniesiono 02-09-2016
1. zaproszenie.
2. Przedmiar robót.
3. Projekt budowlany.
4. schemat zasilania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana stolarki drzwiowej z zabudową w budynku przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
19.08.2016r. godz.10:00
05-08-2016
przeniesiono 2016.08.22
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu. Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Szczęśliwej 17 w Wałczu.

Termin złożenia oferty:
16.08.2016r. godz.9:00
27-07-2016 1. Zaproszenie
2. Projekt rozbiórki.
3. Szkic usytuowania nieruchomości.
4. Wzór umowy.
5. Decyzja nr 07/2016 na rozbiórkę.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Wałczu przy ul. Wroniej 2 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Naprawa i wykonanie ogrodzenia nieruchomości nr 2 położonej w Wałczu przy ul. Wroniej. Nr geodezyjny działki 409/1.

Termin złożenia oferty:
05.08.2016r. godz.9:00
25-07-2016 1. Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:
TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 9 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
01.08.2016r. godz.10:00
19-07-2016 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 30 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Remont klatki schodowej przy ul Wojska Polskiego 30 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
29.07.2016r. godz.9:00
07-07-2016 1. Zaproszenie
2. oferta cenowa zał. nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
4. wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 3 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
18.07.2016r. godz.10:00
Data publikacji:
04-07-2016

Data przeniesienia do archiwum:
18-07-2016
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Druk oferty.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu przy:
1.Kilińszczaków 60-62-64,
2. Os. Moje Marzenie 8,
3. Gen. L Okulickiego 30,
4. Al. Zdob. Wału Pom.22 - Sienkiewicza 6,
5. Gen. L Okulickiego 20,
6. Al. Zdob. Wału Pom.42
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na typu LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu i żarówką typu LED w Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu
1.Kilińszczaków 60-62-64,
2. Os. Moje Marzenie 8,
3. Gen. L Okulickiego 30,
4. Al. Zdob. Wału Pom.22 - Sienkiewicza 6,
5. Gen. L Okulickiego 20,
6. Al. Zdob. Wału Pom.42
Termin złożenia oferty:
08.07.2016r. godz.13:00
01-07-2016
Przeniesiono do archiwum:
17-07-2016
12-07-2016:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01-07-2016:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Druk oferty.
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele Nieruchomości przy ulicy Woj. Pol. 28 w Wałczu Roboty dekarskie

termin złożenia oferty
13.06.2016r.
godz. 8 00

otwarcie ofert godz. 8 15
2016-05-25
zdjęto
2016-06-14
zaproszenie i przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje  ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chopina 62-64-66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:
TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Termomodernizacja trzech budynków budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Chopina 62-64-66 w Wałczu


Termin złożenia oferty:
04.01.2016r. godz.12:00
14-12-2015
przeniesiono
22.02.2016
01.02.2016
zawiadomienie
17-12-2015
zmiana druku oferty
Zaproszenie do
złożenia oferty,

Druk oferty - niektualny,
Przedmiar robót- Chopina 62
Przedmiar robót- Chopina 64
Przedmiar robót- Chopina 66
Mapa sytuacyjna
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałcz ul. Budowlanych 9/2, 78- 600 tel/fax 67-258-50-53

e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

oraz TBS sp. z o.o. j.w. działające w imieniu własnym
Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach:

- Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz

- TBS sp. z o.o. w Wałczu

W ramach zleceń stałych na 2016r.

Termin złożenia oferty

16.12.2015 do godz. 12:00
04-12-2015 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI O WARUNKACH ZAMÓWIENIA
SOWZ
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67 - 258 - 50 -53
e-mail
tbswalcz@tbswalcz.pl

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku  mieszkalno - użytkowym przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 20.11.2015r. godz. 10:00

04-11-2015
przeniesiono
23-11-2015
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3.Przedmiar robót
4. Zdjęcia budynku
5. Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Spokojnej 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:
TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont elewacji z dociepleniem i kolorystyką wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Spokojnej 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 28.09.2015r. godz.12:00
11-09-2015
  1. zaproszenie do złożenia oferty
  2. druk oferty
  3. przedmiar robót
  4. zdjęcia budynku
  5. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 18 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego 18 w Wałczu

20.07.2015r.
do godz. 15:00
06-07-2015
przeniesiono
12-07-2015
zawiadomienie o złożonej ofercie
zaproszenie
projekt budowlany
przedmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 3 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 3 w Wałczu Termin złożenia oferty:

13.07.2015r. do godz.13:00
02-07-2015 Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 29 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 29 w Wałczu Termin złożenia oferty:
13.07.2015r. do godz.13:00
02-07-2015 Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu Termin złożenia oferty:

13.07.2015r. do godz.13:00
02-07-2015 Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 3 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 3 w Wałczu Termin złożenia oferty:

30.06.2015r. do godz.13:00
19-06-2015
przeniesiono do archiwum 01.07.2015
Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 29 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 29 w Wałczu Termin złożenia oferty:
30.06.2015r. do godz.13:00
19-06-2015
przeniesiono do archiwum 01.07.2015
Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu Termin złożenia oferty:

30.06.2015r. do godz.13:00
19-06-2015
przeniesiono do archiwum 01.07.2015
Zaproszenie do złożenia oferty, Formularz ofertowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje  ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 62-64 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o./ w Wałczu
ul. Budowlanych 9/2
78 -600 Wałcz
tel/fax 67 -258 - 50 - 53
e-mail
tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont elewacji z dociepleniem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
Al. Zdob. W. Pom.
62 -64 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
13.03.2015r. godz. 10:00
02-03-2015
przeniesiono 27.03.2015
23.03.2015
najkorzystniejsza oferta
03.03.2015

rysunki stolarki
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty

3. Przedmiary robót zał. 1,2,3

4. Projekt bud.
* rys. nr 1
* rys. nr 2
* rys. nr 3
* rys. szczeg.
5. STWIOR