USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
11/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Chopina 7 - 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
15-03-2018
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
10/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
15-03-2018
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
09/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
15-03-2018
15-03-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
08/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
14-03-2018
14-03-2018:
1. Zaproszenie
2. Oferta
07/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
21-02-2018
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR

ARCHIWUM