Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kilińszczaków 23 w Wałczu, dz. nr 4062 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
06.03.2019r. godz. 9:00
19-02-2019 Monika Rudnicka 21-02-2019:
1.Zmiana SIWZ z 20.02.2019r
2.SIWZ po korekcie
19-02-2019:
1.SIWZ.
2.Załączniki do SIWZ.
3.Dokumentacja projektowa i załączniki do SIWZ
4.Ogłoszenie nr 515515-N-2019
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.03.2019r. godz.12:00
14-02-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
14-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Mapa sytuacyjna
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Termin złożenia oferty:
27.02.2019r. godz. 9:00
12-02-2019 Monika Rudnicka 18-02-2019:
1.Odpowiedź na pytania 18.02.2019r
2.SWIZ PO KOREKCIE
3.Zmiana SIWZ - budynki 2 - z 18.02.2019r
12-02-2019:
1.SIWZ
2.Dokumentacja projektowa i załączniki  do SIWZ.
3.Ogłoszenie o zamówieniu.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu

2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla :
1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
22.02.2019r. godz. 10:00
05-02-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
05-02-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
3.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu 2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie remontu klatek schodowych dla : 1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.02.2019r. godz. 10:00
04-02-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
04-02-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
2.Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty - Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 8-10 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 8-10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
16-01-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
19-02-2019:
1.zawiadomienie
16-01-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Audyt remontowy
3.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.02.2019r. godz.12:00
16-01-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Ekspertyza techniczna
3.Audyt remontowy
4.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
18.01.2019 r. godz.10:00
21-12-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
21-12-2018:
1.zaproszenie do złożenia oferty + druk oferty + przedmiar robót + mapa sytuacyjna