Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 04.07.2018r. godz.12:00
22-06-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
22-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót remont dachu budynku mieszkalnego
4. przedmiar robót remont dachu budynku gospodarczego
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz prace polegające na prowadzeniu konserwacji instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w zasobach : Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS sp. z o.o. w Wałczu. W ramach zleceń stałych na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia oferty: 27.06.2018 r. godz.12:00.
13-06-2018 Jan Gacki 1. 1. SoWZ, Oferta cenowa, wzór Umowy, załącznik do Umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Termin złożenia oferty: 19.06.2018 r. godz.9:00
Termin wykonania od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
05-06-2018 Jan Gacki 20-06-2018:
1. wybór ofert
05-06-2018:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi,
2. wzór umowy z załącznikiem.
3. załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 16-16a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalno – użytkowego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 11.06.2018r. godz. 10:00
26-05-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załacznik nr 1 druk oferty
3. załacznik nr 2 wykaz prac podobnych
4. załącznik nr 3 wykaz osób
5. przedmiar robót
6. STWiOR
7. Projekt budowlany
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu” / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 29-31-33-35 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu”
Termin złożenia oferty: 05.06.2018r. godz. 14:00
11-05-2018 Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
19-06-2018:
1. najkorzystniejsz oferta
11-05-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Oferta
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:30
24-04-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 - Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:00
16-04-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
16-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty