Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz i TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz Świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu
Termin złożenia oferty:
09.06.2020 r. godz.9:00.
27-05-2020 Jan Gacki 27-05-2020:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż drzwi wejściowych na klatkę schodową przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74B w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.06.2020r. godz. 11:00
21-05-2020 Jan Gacki 21-052020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Nasadzenie drzew na działkach nr 5218 przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu..
Termin złożenia oferty:
01.06.2020r. godz. 9:00
19-05-2020 Jan Gacki 03-06-2020:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
19-05-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do odwołania
23-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY