Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
02-08-2018 Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
02-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. zdjęcie obecnych drzwi z naświetlem
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
28-07-2018 Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
28-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. rysunki nr 4, 5 i 6
3. Zdjęcia.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
30.07.2018r. godz.10:00
17-07-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
17-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty- złącznik nr 1
3. Przedmiar robót – remont dachu budynku mieszkalnego - załącznik nr 2
4. Przedmiar robót – remont dachu budynku gospodarczego - załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
12-07-2018 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Częściowego remontu dachów budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
13.07.2018 r. godz.12:00
28-06-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
28-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 16-16a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalno – użytkowego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.06.2018r. godz. 10:00
26-05-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-05-2018:
1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załacznik nr 1 druk oferty
3. załacznik nr 2 wykaz prac podobnych
4. załącznik nr 3 wykaz osób
5. przedmiar robót
6. STWiOR
7. Projekt budowlany