USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
07/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
21-02-2018
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
06/2018
Zapytanie o cenę w „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz. 10:00
Jan Gacki
30-01-2018
15-02-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30-01-2018:
1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.
2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej
3. Wzór umowy
05/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
16-01-2018
22-02-2018:
1. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
04/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
16-01-2018
20-02-2018:
1. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
03/2018
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
11-01-2018
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
02
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
12-12-2017
13-02-2018:
01. wybór oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna

ARCHIWUM