Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4. Ust. 8 ustawy Prawo Zamówien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. Zm.) Gmina Miejska Walcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Rozbiórka budynków mieszkalnych na nieruchomosciach zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23 i 25 w Walczu wraz z robotami towarzyszacymi.
Termin złożenia oferty:19.09.2018r. godz.9:00
04-09-2018 Jan Gacki 14-09-2018:
1. odpowiedz na zapytanie
04-09-2018:
1. SIWZ
2. Formularz oferty
3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Wzór Umowy
5. Projekty rozbiórek z organizacja ruch, informacja BIOZ, decyzje na rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż 57 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz.
Termin złożenia oferty:
14.09.2018r. godz. 11:00
30-08-2018 r. Jan Gacki 31-08-2018:
1. Odpowiedź na zapytanie oferentów
30-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Oferta cenowa z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Umowa wzór z załącznikiem „RODO”
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zlokalizowanej przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu : docieplenie ścian, wymiana części stolarki, remont opaski, remont zsypów, rozbiórkę schodów betonowych, remont ogrodzenia, roboty towarzyszące.
Termin złożenia oferty:
11.09.2018r. godz. 9:00
30-08-2018 r. Jan Gacki 13-09-2018:
1. zawiadomienie
30-08-2018:
1. SIWZ
2. Dokumentacja projektowa : opis techniczny, kolorystyka, rysunki, Informacja BIOZ.
3. Przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
12-07-2018 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami