Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, PL. WOLNOŚCI 1, 78 – 600 WAŁCZ reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na rozbiórce nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sądowej 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.11.2018r. godz.9:00
31-10-2018 Jan Gacki 1.SIWZ
2.Zał. nr 1 – oferta
3.Zał. nr 2 – oświadczenie
4.Zał. nr 3 – umowa
5.Zał. nr 4 - projekt rozbiórki
6.Decyzja
7.obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
12-07-2018 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami