USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Pliki do pobrania

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
05.12.2017 do godz. 10:00

osoba prowadząca sprawę:
Mariola Łaszewska
17-11-2017 01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. Audyt energetyczny (1)
03. Audyt energetyczny
04. Ogłoszenie 17.11.2017
05. Projekt budowlany
06. przedmiar robót budowlanych
07. przedmiar robót instal.
08. SIWZ 17.11.2017
09. Umowa
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach:
* Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz
* TBS sp. z o.o. w Wałczu
* wspólnot mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu

W ramach zleceń stałych na 2018r.

Termin złożenia oferty
05.12.2017 do godz. 12:00

Osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
17-11-2017 01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:

04.12.2017r. godz.10:00

Osoby prowadzące sprawę:
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
17-11-2017 01. ogłoszenie
02. SIWZ
03. załacznik nr 3 -wzór umowy
04. Przedmiar 1 - ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 - ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ -Okulickiego 29-29a29b
07. pismo GDDKiA zajęcia chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza
Zapytanie o cenę do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu, przebudowę kominów, remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 41 w Wałczu.

Termin złożenia oferty:
21.11.2017r. godz. 12:00


osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki, Zbigniew Felskowski
24-10-2017 01. Zapytanie o cenę + oferta cenowa

ARCHIWUM