Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu elewacji frontowej i bramy przejazdowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
z uwagi na brak ofert w wyznaczonym terminie zaproszenie aktualne do odwołania
12-06-2020 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
06-07-2020:
1.Protokół z braku ofert
12-06-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty -załącznik 1
3.Załącznik nr 2
4.Projekt budowlany
5.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
6.Pismo GDDKiA– w sprawie zajęcia chodnika od strony ulicy,
7.Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
8.Przedmiary robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie przedsięwzięcia remontowego i termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
z uwagi na brak ofert w wyznaczonym terminie zaproszenie aktualne do odwołania
12-06-2020 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
06-07-2020:
1.Protokół z braku ofert
12-06-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Projekt Budowlany
3.STWiOR
4.Zgoda GDDKiA i projekt na czasowe zajęcie chodnika od strony ul. Kilińszczaków
5.Zgoda UM i projekt na czasowe zajęcia chodnika od strony ul. Wąskiej
6.opinia konserwatora z 3 rysunkami
7.Str 27 z audytu remontowego
8.Przedmiar robót
9.Druk oferty – załącznik nr 1
10.Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do odwołania
23-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY