Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV 15 szt. oraz drzwi wejściowych do budynku przy ul. Południowej 94 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
20.08.2019r. godz. 11:00
30-07-2019 Jan Gacki 30-07-2019:
1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, rozbiórka budynku gospodarczego tz. starej „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
14.08.2019r. godz. 10:30
23-07-2019 Jan Gacki
23-07-2019:
1.SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające w tym wzór umowy.
2.Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul. :
a)Gen. L. Okulickiego 8,
b)M. Konopnickiej 1,
c)rozbiórka „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia.
3.Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :
a)Gen. L. Okulickiego 8,
b)M. Konopnickiej 1,
c)rozbiórka „Kuźni”,.
4Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.
5.ogłoszenie nr 546081
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do odwołania
23-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont z malowaniem sześciu klatek schodowych i wiatrołapów w budynku wielomieszkaniowym numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont z malowaniem sześciu klatek schodowych i wiatrołapów w budynku wielomieszkaniowym numer 52A przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00
22-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
13-08-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik 1 – druk FORMULARZ OFERTOWY
3.Załącznik 2 - zdjęcie