USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
05/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
16-01-2018
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
04/2018
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
16-01-2018
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
03/2018
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
11-01-2018
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
02/2018
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Sądowa 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.9:00. Termin wykonania 18.04.2018 r.
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
03-01-2018
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
01/2018
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Bydgoska 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.10:00. Termin wykonania 30.05.2018 r.
Zbigniew Felskowski, Jan Gacki
03-01-2018
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
04
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. do godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
19-12-2017
01. Zaproszenie + oferta
03
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. godz.11:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
12-12-2017
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. druk oferty
02
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
12-12-2017
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
01
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
12-12-2017
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie

Termin złożenia: 29.12.2017 godz. 10:00
Mariola Łaszewska
Data publikacji: 14-12-2017
08-01-2018
01. zawiadomienie o wyborze ofert
03-01-2018
01. otwarcie ofert-II postępowanie
20-12-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. przedmiar robót instal.
03. pytania odpowiedzi
04. dokumentacja c.o.
05. dokumentacja c.w.u.
14-12-2017
01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SIWZ
03. Umowa
02
USŁUGI
TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto
Mariola Łaszewska
Data publikacji: 11-12-2017
09-01-2018:
01. oferta najkorzystniejsza
02-01-2018:
01. protokół otwarcia ofert
21-12-2017:
01. pytanie odpowiedź z 20 12 2017r
20-12-2017:
01. dokumentacja geotechniczna
02. pytanie + odpowiedź c.d.
18-12-2017:
01. pytanie + odpowiedź
14-12-2017:
01. Decyzja o warunkach zabudowy
02. mapa
13-12-2017:
01. uzupełnienie do ogłoszenia
11-12-2017:
01. SIWZ
01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak
Data publikacji: 07-12-2017
02-01-2018:
01. Informacja z otwarcia ofert
07-12-2017:
01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 3 – wzór umowy
04. Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ
07. pismo GDDKiA zajęcie chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza

ARCHIWUM