Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1, 3, 5 i 7 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
23.10.2019r. godz. 10:30
08-10-2019 Jan Gacki 08-10-2019:
1.SIWZ z ofertą cenową, załącznikami uzupełniającymi, wzorem umowy.
2.Dokumentacja budowlana:
K. B. Domańskiego 1,
K. B. Domańskiego 3,
K. B. Domańskiego 5,
K. B. Domańskiego 7,
3.Zalecenia do zastosowania przy wykonaniu i wycenie
4.Ogłoszenie o zamówieniu
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu - całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
24.10.2019r. godz. 10:30
08-10-2019 Jan Gacki 08-10-2019:
1. SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające w tym wzór umowy.
2. Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul. :
a) Gen. L. Okulickiego 8,
b) M. Konopnickiej 1.
3. Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :
a) Gen. L. Okulickiego 8,
b) M. Konopnickiej 1,
c) wykonanie ogrodzenia na wzór istniejącego.
4. Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.
5.Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości na na Os. Moje Marzenie 8 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie czyszczenia elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości na Os. Moje Marzenie 8 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
14.10.2019r. godz.12:00
04-10-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
04-10-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Zdjecia
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Odgruzowanie i odkawczenie przewodów kominowych wg potrzeb.
Termin złożenia oferty:
16.10.2019r. godz. 13:00
01-10-2019 Jan Gacki 21-10-2019:
1.Zawiadomienie o wyborze
01-10-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizacją zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1, 3, 5 i 7 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
25.09.2019r. godz. 10:30
06-09-2019 Jan Gacki 07-10-2019:
1.Unieważnienie postępowania
06-09-2019:
1.SIWZ z ofertą cenową, załącznikami uzupełniającymi, wzorem umowy.
2.Dokumentacja budowlana
K. B. Domańskiego 1,
K. B. Domańskiego 3,
K. B. Domańskiego 5,
K. B. Domańskiego 7,
3.Zalecenia do zastosowania przy wykonaniu i wycenie.
4.Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do odwołania
23-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY