Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia na realizację zamówienia do 30.000,00 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
Termin złożenia oferty:
12.12.2018r. godz. 13:00
27-11-2018 Jan Gacki 1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór umowy podstawowej.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl remont dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
17.12.2018 r. godz.10:00
21-11-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
1.zaproszenie do złożenia oferty
2.druk oferty
3.przedmiar robót
4.mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Orlej 28 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.12.2018r. godz. 10:00
21-11-2018 Jan Gacki 1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy
„Postępowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacji w zasobach Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 12:00
21-11-2018 Jan Gacki 1.SOWZ, oferta cenowa, umowa wzór.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty:
06.12.2018r. godz. 09:00
19-11-2018 Jan Gacki 1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy..
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych
Termin złożenia oferty:
05.12.2018r. godz. 10:00
19-11-2018 Jan Gacki 1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy, załącznik do umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, PL. WOLNOŚCI 1, 78 – 600 WAŁCZ reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na rozbiórce nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sądowej 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:
15.11.2018r. godz.9:00
31-10-2018 Jan Gacki 19-11-2018:
1.Zawiadomienie o wyborze
31-10-2018:
1.SIWZ
2.Zał. nr 1 – oferta
3.Zał. nr 2 – oświadczenie
4.Zał. nr 3 – umowa
5.Zał. nr 4 - projekt rozbiórki
6.Decyzja
7.obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 7-9 przy ulicy Bydgoskiej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: remont balkonów budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Bydgoskiej 7-9 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 03 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00
12-07-2018 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
12-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami