Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu elewacji frontowej i bramy przejazdowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
02.03.2020r. godz.10:00
14-02-2020 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
14-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty -załącznik 1
3.Załącznik nr 2
4.Projekt budowlany
5.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
6.Pismo GDDKiA– w sprawie zajęcia chodnika od strony ulicy,
7.Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
8.Przedmiary robót :
a)Przedmiar 1 -remont elewacji frontowej,
b)Przedmiar 2 -remont ścian bramy przejazdowej,
c)Przedmiar 3 -remont sufitu w bramie przejazdowej,
d)Przedmiar 4 -remont posadzki w bramie przejazdowej,
e)Przedmiar 5 -remont instalacji elektrycznej w bramie przejazdowej,
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu
Termin złożenia oferty:
06.03.2020r. godz.10:00
14-02-2020 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
14-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Wykaz Wspólnot SW- 1 -załącznik nr 1
3.Wykaz Wspólnot SW- 2 – załącznik nr 2
4.Druk oferty – załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Podgórnej 30 reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości należących do Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Podgórnej 30 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
11.02.2020r. godz. 11:00
04.02.2020 Alicja Starosta 14-02-2020:
1.wybór oferty
04-02-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty+Oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie instalacji domofonowej do pięciu lokali mieszkalnych przy Pl. Wolności 7 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
12.02.2020 r. godz. 10:00
04-02-2020 Jan Gacki 14-02-2020:
1.Unieważnienie
04-02-2020:
1.Zaproszenie i oferta cenowa.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwóch rur żaroodpornych w kanałach kominowych na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 57 w Wałczu..
Termin złożenia oferty:
04.02.2020r. godz. 9:00
24-01-2020 Jan Gacki 07-02-2020:
1.wybór oferty
24-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie audytu energytycznego dla nieruchomości przy ul. Kościuszkowców 4 w Wałczu.
Termin złożenia oferty:
11.02.2020r. godz. 10:00
23-01-2020 Jan Gacki 14-02-2020:
1.Wybór ofert
23-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa..
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Montaż dwóch rur żaroodpornych w kanałach kominowych na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wałczu. (od poziomu parteru).
Termin złożenia oferty:
24.01.2020r. godz. 9:00
10-01-2020 Jan Gacki 28-01-2020:
1.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
10-01-2020:
1.Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, informacja kominiarska, wzór umowy
2. Informacja RZZUK
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie przedsięwzięcia remontowego i termomodernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
20.01.2020r. godz.10:00
20-12-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
20-12-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
1.Projekt Budowlany
1.STWiOR
1.Zgoda GDDKiA i projekt na czasowe zajęcie chodnika od strony ul. Kilińszczaków
1.Zgoda UM i projekt na czasowe zajęcia chodnika od strony ul. Wąskiej
1.opinia konserwatora z 3 rysunkami
1.Str 27 z audytu remontowego
1.Przedmiar robót
1.Druk oferty – załącznik nr 1
1.Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
16.12.2019r. godz.10:00
29-11-2019 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
29-11-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Druk oferty
3.Przedmiar robót wariant I - na blachodachówkę
4.Przedmiar robót wariant II na dachówkę
5.Mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3 w Wałczu /nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 3 przy ulicy Spokojnej w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Spokojnej 3w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do odwołania
23-07-2019 Grażyna Kaczmarek
Józef Grzelak
23-07-2019:
1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.druk FORMULARZ OFERTOWY