Przetargi - Roboty budowlane

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 - Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:00
16-04-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 24.04.2018r. godz.10:00
10-04-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 26.04.2018r. godz.10:00
10-04-2018 Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 10.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
23-03-2018 Jan Gacki 17-04-2018:
1. Unieważnienie
23-03-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką budynku gospodarczego w Wałczu.
Termin złożenia oferty: 09.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
23-03-2018 Jan Gacki 1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Chopina 7 - 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
15-03-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
15-03-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
15-03-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze na remont dachu
15-03-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
14-03-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14-03-2018:
1. Zaproszenie
2. Oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
21-02-2018 Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o postępowaniu
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR