Przedmiot Zamówienia Data publikacji Data przeniesienia
do archiwum
Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty na deratyzacja, dezynsekcja, deratyzacja przewodów kanalizacyjnych, likwidacja gniazd os

Osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
25-11-2017 11-12-2017 otwórz
Zaproszenie do złożenia oferty na udrażnianie i czyszczenie kanalizacji

Osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
25-11-2017 11-12-2017 otwórz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej netto na przestawienie pieca kaflowego, rozbiórkę pieca kaflowego, czyszczenie pieca, wstawienie wyczystki

osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
17-11-2017 11-12-2017 zaproszenie
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu remontowego i dokumentacji projektowo-kosztowej dla przedsięwzięcia remontowego budynku wielordzinnego numer 9 przy ulicy Bankowej 9 w Wałczu.

osoba prowadząca sprawę: Józef Grzelak
03-11-2017 25-11-2017 22-11-2017
01.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03-11-2017
01.Zaproszenie
02.Mapa
03.Zdjęcia
Zaproszenie do złożenia oferty - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży: wod. –kan., gazowymi, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki
26-10-2017 20-11-2017 1. Zaproszenie + oferta cenowa
2. Umowa
Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok 18-10-2017 17-11-2017 zaproszenie + dane do oferty+ oferta cenowa
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione i mieszkanie treningowe/ interwencyjne na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu z wyłączeniem lokali użytkowych. 07-06-2017 28-06-2017 21-06-2017:
01.Pytania i odpowiedzi do
SoWZ


08-06-2017:
01.Zmiana treści SoWZ

07-06-2017:
01.SOWZ
02.program
03.notatka
Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży : Instalacji elektrycznych, oraz domofonowej 10-03-2017 20-03-2017 zaproszenie