NAZWA: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu
ADRES: ul. Budowlanych 9/2
KOD: 78 - 600
MIEJSCOWOŚĆ: Wałcz
POWIAT: wałecki
WOJEWÓDZTWO zachodniopomorskie
REGON 330977966
KRS 0000058669
NIP 765-15-10-295
godziny otwarcia biura: poniedziałek - w godz. 7:00 do 16:30
wtorek - czwartek - w godz. 7:00 do 15:00
piątek - w godz. 7:00 do 13:30
Dane teleadresowe: tel. 67 258 50 53/54, 67 258 35 54
tel. 517 275 703
zgłoszenie awarii po godz. otwarcia biura - 504 100 155
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
KONTO Bank PEKAO S.A. I O/Wałcz nr
47 1240 3712 1111 0000 4365 3252
KONTO - najem zasobów Gminy Miejskiej Wałcz Bank PEKAO S.A. I O/Wałcz nr
80 1240 3712 1111 0010 3316 9834