TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

.

+48 (67) 258 50 53

O nas

Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 1 maja 1999 roku. Prowadzimy ją na terenie Wałcza. Obsługujemy nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz z mieszkaniami komunalnymi, zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi, prowadzimy własne inwestycje budownictwa mieszkaniowego. Zapraszamy do współpracy. Do dyspozycji pozostaje 22 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, w oparciu o umowy cywilno-prawne świadczona jest działalność między innymi   w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, z dziedziny zamówień publicznych, a także usługach zarządzania spółką. Wszyscy jesteśmy chętni podzielić się naszym doświadczeniem.

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych 

 i  ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwo może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasności;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  • pośredniczyć w obrocie nieruchomościami w zakresie czynności objętych umową pośrednictwa.

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30

godziny otwarcia biura

kontakt

tbswalcz@tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

www.tbswalcz.pl