Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

 

1. Oświadczenie o stanie majątkowym i osobach zamieszkujących pobierz1

2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego pobierz2

3. Wniosek o zamianę lokalu pobierz3

4.  Aktualny rejestr zamian 2022

 

Oferta nr 1/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

ul. Bankowa

 

nr budynku

4

 

powierzchnia

49,07

30-35

ilość pokoi

2

2

piętro

II poddasze

parter

rodzaj ogrzewania

piece

C. O. , elektryczne, etażowe

czynsz ok.

160,00

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

   

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

komórka

 

nr telefonu

601 705 499

 

 

 

Oferta nr 2/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom.

 

nr budynku

23

 

powierzchnia

34,30

34-40

ilość pokoi

1

1 lub 2

piętro

I

parter lub I piętro

rodzaj ogrzewania

piece

etażowe gazowe

czynsz ok.

125,00

 

inne opłaty ok.
(bez śmieci) *

 -

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

do 5.000 zł

inne

piwnica

 

nr telefonu

503 563 479

 

 

Oferta nr 3/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom.

 

nr budynku

10

 

powierzchnia

46,3

ok. 45

ilość pokoi

2

1

piętro

II

parter

rodzaj ogrzewania

etażowe gazowe

etażowe gazowe

czynsz ok.

190,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

piwnica

zamiana na lokal w najmie socjalnym

nr telefonu

575 126 327

 

 

Oferta nr 5/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Domańskiego

 

nr budynku

7

 

powierzchnia

31,48

około 40-50

ilość pokoi

1

2 lub 3

piętro

parter

do II piętra

rodzaj ogrzewania

piece

piece, etażowe

czynsz ok.

105,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

do 2000 zł

inne

komórka 

 

nr telefonu

600 762 032

 

 

 

Oferta nr 6/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom.

 

nr budynku

20

 

powierzchnia

80,38

 

ilość pokoi

3

4

piętro

I

parter

rodzaj ogrzewania

etażowe

 

czynsz ok.

270,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

piwnica

 

nr telefonu

534 844 273

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 2/2022

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Bydgoska

 

nr budynku

10

 

powierzchnia

37,15

50

ilość pokoi

1

2

piętro

I

parter

rodzaj ogrzewania

gazowe

gazowe, elektryczne

czynsz ok.

43,09 zł

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

   

nr telefonu

607446696  

 

 

 

Oferta nr 5/2022

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

1 Maja

-

nr budynku

14

-

powierzchnia

23,58

ok 30 

ilość pokoi

1

1

piętro

III

Parter ,I piętro

rodzaj ogrzewania

C.O

C.O

czynsz ok.

282,74 zł

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

 

inne

   

nr telefonu

722-296-953  
     
     

 

Oferta nr 1/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Leśna 

-

nr budynku

7

-

powierzchnia

26,56

50

ilość pokoi

2

2

piętro

1

-

rodzaj ogrzewania

piec węglowy

piec węglowy

czynsz ok.

70,32

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

5000

inne

- -

nr telefonu

537-828-417 -

 

 

 

Oferta nr 2/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Wojska Polskiego 

-

nr budynku

33

-

powierzchnia

33,34

50

ilość pokoi

1

2/3

piętro

3

-

rodzaj ogrzewania

piec węglowy

C.O

czynsz ok.

246,73

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

- -

nr telefonu

728-178-001 -

 

Oferta nr 5/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Kilińskiego

-

nr budynku

13

-

powierzchnia

63,58

ok. 50

ilość pokoi

2

3

piętro

parter

parter

rodzaj ogrzewania

Piece

C.O

czynsz ok.

307

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

do 1500

inne

- -

nr telefonu

666 211 536  

 

 

Oferta nr 7/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Kilińszczaków 

-

nr budynku

61

-

powierzchnia

70,62

ok. 50

ilość pokoi

2

2

piętro

II

rodzaj ogrzewania

gazowe

gazowe

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

302,53

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

2000

inne

  -

nr telefonu

88-893-360  

 

Oferta nr 8/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

1-go Maja

-

nr budynku

14

-

powierzchnia

19,73

ok. 40

ilość pokoi

1

2

piętro

III

Parter / I

rodzaj ogrzewania

Gazowe

C.O

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

około 360 zł

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

  -

nr telefonu

517-291-615  

 

Oferta nr 10/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego

-

nr budynku

72b

-

powierzchnia

39,39

ok. 40

ilość pokoi

2

2-3

piętro

III

I-II

rodzaj ogrzewania

C.O

C.O

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

około 620 zł

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

  -

nr telefonu

730-984-950  

 

 

Oferta nr 11/2023

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Kilińskiego 

-

nr budynku

5

-

powierzchnia

35,31

ok. 50

ilość pokoi

-

-

piętro

parter

I-II

rodzaj ogrzewania

piec węglowy

C.O

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

156,35 zł

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

  -

nr telefonu

782-690-373

758-480-393

 

 

Oferta nr 1/2024

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Wojska Polskiego

-

nr budynku

45

-

powierzchnia

50,80

60

ilość pokoi

3

3

piętro

III

parter

rodzaj ogrzewania

C.o

Gazowe

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

1062,63

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

do 5000

inne

  -

nr telefonu

722 069 924

 

 

Oferta nr 2/2024

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Plac Wolności 

-

nr budynku

6

-

powierzchnia

40

50

ilość pokoi

1

2

piętro

II

parter

rodzaj ogrzewania

piec węglowy

Gazowe

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

360

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

  -

nr telefonu

507 382 783

698 685 067

 

 

Oferta nr 3/2024

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Kilińszczaków

-

nr budynku

44

-

powierzchnia

79,27

-

ilość pokoi

2

2

piętro

I

parter/ I piętro

rodzaj ogrzewania

piec węglowy

-

Wysokość opłat (wraz z czynszem)

428,11

-

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

-

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

  -

nr telefonu

510 230 681

 

                                                                           Oferta dotyczy zamiany oferowanego lokalu na dwa mniejsze.

 

* Uwaga: do ponoszonych kosztów za mieszkanie należy doliczyć opłatę za wywóz nieczystości (obecnie 35 zł od osoby)

 

Podstawa prawna:

Zamiany mieszkań dokonywane są na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc z dnia 21 czerwca 2001 roku, oraz uchwały nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16-02-2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskie Wałcz oraz pomieszczeń tymczasowych (zwanej dalej uchwałą).

 

Na podstawie § 33 ust. 2 powyższej uchwały wnioski w sprawach o zamianę lokali rozpatruje Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Karol, tel. 67 2585053 wew. 23

 

TBS pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w zasobie Gminy Miejskiej Wałcz. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

 

Warunkiem dokonania zamiany jest:

 1. wyrażenie na nią zgody przez najemcę (lub osobę, która utraciła tytuł prawny z powodu zaległości) oraz osoby pełnoletnie wspólnie z nią zamieszkujące i uprawnione do zajmowania lokalu;
 2. osiąganie dochodów uzasadniających oddanie w najem lokalu (§ 10 ust. 1 uchwały) lub najem socjalny lokalu (§ 22 uchwały),  a w przypadku lokalu z centralnym ogrzewaniem z sieci miejskiej – dochodów zgodnych z zapisami § 36 ust. 3 uchwały;
 3. w przypadku zamiany najemcy Gminy Miejskiej Wałcz na lokal spoza zasobu komunalnego, zgoda na zamianę zostanie wyrażona pod warunkiem braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Wałcz.

 


 

Zamiany lokali pomiędzy najemcami Gminy Miejskiej Wałcz

 

Z zamiany lokali mogą skorzystać zarówno najemcy Gminy Miejskiej Wałcz, którzy nie mają zaległości wobec wynajmującego z tytułu opłat za mieszkanie będące przedmiotem najmu, jak i najemcy, którzy mają zadłużone lokale mieszkalne, na warunkach przedstawionych w w/w uchwale.

Najemca lokalu wynajętego w ramach najmu socjalnego może ubiegać się o zamianę wyłącznie na inny lokal w ramach najmu socjalnego, chyba że wykaże dochody uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

 

Krok po kroku

 1. Pobierz formularz ze strony internetowej www.tbswalcz.pl , wydrukuj i wypełnij.

Druk dostępny jest również w siedzibie TBS.

 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w siedzibie TBS przy ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu.
 2. Oczekuj na kontakt osób zainteresowanych lub pracownika TBS.

Na stronie internetowej www.tbswalcz.pl publikowany będzie „Rejestr zamian lokali” zawierający numer telefonu osoby zainteresowanej zamianą oraz następujące informacje dotyczące:

 1. lokalu zajmowanego:
 • nazwa ulicy,
 • numer budynku;
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której się znajduje się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;

 

 1. lokalu oczekiwanego:
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której może znajdować się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;

Dane dotyczące nr mieszkania, ewentualnego zadłużenia lokalu zgłoszonego do zamiany, tytułu prawnego do tego lokalu oraz dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki lokalu (np. zdjęcia) będą udostępnianie jedynie potencjalnym uczestnikom zamiany lokali.

 

Zgodnie z zapisami § 33 ust 6 uchwały - osoba ubiegająca się o zamianę lokalu obowiązana jest raz na dwa lata zgłosić się w TBS w celu weryfikacji uprawnień do dokonania zamiany lokalu; w przypadku niezgłoszenia się lub niespełniania warunków - złożona oferta zamiany zostanie usunięta.

 

Korzyści wynikające z zamiany mieszkania

Zazwyczaj na podjęcie decyzji o zamianie lokalu mieszkalnego wpływ ma aktualna sytuacja rodzinna i finansowa. Dzięki zamianie można:

 • dopasować metraż i standard mieszkania oraz wysokość opłat do potrzeb i możliwości finansowych;   
 • uzyskać częściową lub całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,  w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
 • uniknąć postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
 • uzyskać możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
 • uzyskać możliwość zmiany miejsca zamieszkania (np. bliżej centrum dla osoby starszej);         
 • uzyskać możliwość zamieszkania w miejscu dostosowanym do stanu zdrowia najemcy lub członka jego rodziny (np. z powodu niepełnosprawności);           
 • uzyskać możliwość zamieszkania w lokalu przeznaczonym do wykupu.

      

 

 

TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

.

+48 (67) 258 50 53

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30

godziny otwarcia biura

kontakt

tbswalcz@tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

www.tbswalcz.pl