Status prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu zostało powołane Aktem Notarialnym Rep. "A" Nr 1646 na rok 1999 na podstawie Uchwały Nr II/sXXXVI/282/98 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 6 kwietnia 1998 r.  zmienionej Uchwałą Nr III/sV/48/99 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29 stycznia 1999 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. Nr 133 poz. 654 z późniejszymi zmianami ) i przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy ( Dz.U. Nr 57 poz. 502 z późniejszymi zmianami).

  • Spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpisanie do rejestru handlowego sygn.akt V Ns Rej.H 112/99 w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Pile dnia 30.03.1999 i z dniem 01.05.1999 r. rozpoczęła działalność gospodarczą.
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.11.2001 r. dokonano wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod Nr 0000058669.
  • Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.797.500,00 zł. i dzieli się na 9595 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Wszystkie udziały objęte przez  Gminę Miejską Wałcz.
  • Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu Marek Pawłowski jest członkiem Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie tebeesy".

Bank PEKAO S.A. I O/Wałcz nr  47 1240 3712 1111 0000 4365 3252  

KONTO - najem zasobów Gminy Miejskiej Wałcz:  Bank PEKAO S.A. I O/Wałcz nr  80 1240 3712 1111 0010 3316 9834

Regon 330977966

NIP 765 15 10 295

TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

.

+48 (67) 258 50 53

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30

godziny otwarcia biura

kontakt

tbswalcz@tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

www.tbswalcz.pl